7 Rg G

1.     zjAiĸ gAiiZ Zƪ g, AiiZ, u Q AiiZ Zƪ gZA Gvg ePjAiiP A.

2.     vɯ ga zAii iU Swg gegP zsq,

3.     D zgAZ gZ AgAv AiidPA VA D zA VA CA ZgAP AUA: eAii gA x A Pgģ DAiiA vA AZ AiiAv AA sqAAii G PgAP eAii?

4.     vz zgAZ gZA Gvg iP A

5.     UAAv U PP D AiidPAP AU: m vg gA vī AZ D v AiiAv G Pɯ D gz PɯA; u vī e v G Pɯ QvA?

6.     vī Svv D Aivv vz, vī vĪZ v Svv D Aivv Aii?

7.     egĸɪiAv D vZ sAtAZ gA P gQv Pgۯ vz, D vZ jA UɨAv D ɥsɯAv Pgۯ vz, g D zA GzɲA Um PɰA GvA vĪiA Pv Av?

8.     D gZA Gvg ePjAiiP A: zgAZ g CA u:

9.     Rg AiitAii Pg, JPP U D zAii zPAii.

10. AP D CxAP, PAP D UjAP vAiiPv, D vĪi PAv JPP gzs Aii AiīӣPv.

11. u wA DAiAP Av; vAtA zsguAiģ m Pɰ D PAAii DAịA D P Az Pɯ.

12. zsi D zgAZ g D Cv A ū zA GzɲA zsqA GvA DA DAị eAP vAtA DA Pe v jA Wm PɯA; zPģ zgAZ gZ Pzs vAZg m,

13. D vuA A: AA vAPA G PɰA vz wA iP DAiAP Av, zPģ vAtA iP G Pɯ vz A vAPA DAiAP , GAii v zgAZ g.

14. vAPA MP w v gA zsA AA vAPA AجA. wA Uɯ GAv zñ q q, D xAAii PuZ DAi xAAi Uɯ . SAvƸ sg zñ vAtA KP CguA Pɯ.