40

egɫAii UzAii A g

1.     CAUgPPAZ Cw ɧdgz egĸɪiZ D dzZ AP Pz Pgģ A vz, vAZ zsA AQA Azģ egɫAii D D vP vuA giAv m GAv gZA Gvg egɫAiiP A.

2.     CAUgPPAZ Cw egɫAiiP CǪ qAi D vP A: g ve zɪ eUZg A W AivA u Um PɯA,

3.     D vA g z PɯA, QvP vī UA g gzs vP PɯA D vZ GvP A . zPģ A UA vĪiA WqA.

4.     u , De AA ve vAv W Sq Pqv. e gg ƣP AiA vP ģ D eg, vĪA AiĪv; A vf dvAii WvA. e gg AiA vP ģ eg vĪA AiA Ue . , U zñ ve Pg D; dAAii ZAP gA D PA u xAAii Z.

5.     D egɫAii xAAi Z DA vuA sqA Gƪ A: vA gAii eg, ƣZ gAii dzZ gAv ge ɪi v DPiZ v, sZ v, UzAii A Z D vZ gg P zsA Pg vP eAii v eUP Z. CAUgPPAZ Cw vZ g D zA A D vP ZAP A.

6.     egɫAii eAv DPiZ v UzAiiA Uɯ D xAAii zɱAv Gg P zsA vuA Pɰ.

7.     ƣZ gAii DPiZ v UzAiiP zñZ ge ɪ D zzAP, AiiAP, sUAP D ƣP gAP v zĨ PP vZ vAv Av u Ddģ UAAv D ãwAP D vAZ ģAP Rg Ľ vz,

8.     v eAv UzAiiA DAi; vAiiZ v EAiį, PgAiiZ v eú, vĪvZ v gAii, måsZ JsAiiZ v D iPwvZ v edAii - D vAZ Ĥ.

9.     DPiZ v, sZ UzAii vAPA D vAZ ģAP v Wɪ DA AUA: PAiiUgAa ɪ PgAP AiģPv; zɱAv g D ƣZ gAiiP S eAii D vĪiA S ļۯA.

10. e A AUA vg, A eAv PgۯA D DѲA Aivv v PAiiUgA Pg vĪ vs g PgۯA. u vī zPAg, sA, vï JPAAii Pg D A UA sgA Wģ zg, D vAtA ã Pɯ gA Pg.

11. vZ jA, ƪAv D DvA zsA D JzƪiAv D g eUA D dzZ P ƣZ gAii dzAv KP õAm q D DPiZ v, sZ v UzAiiP vAZ ge ɪi u DAivZ,

12. Du Aأ DA v eUA x dzZ zɱP wA v DA D eAv UzAiiA UɰA. vAtA zPAg D sA GzAq i JPAAii PɰA.

13. vz PgAiiZ v eƺ D UAAv Ddģ D ãw eAv UzAiiA DAi.

14. D vAtA vP A: DvAZ gAii vAiiZ v EAiįP vP fA ig Swg zsq u vA uAAii? u DPiZ v UzAii vAPA vƣ.

15. vz PgAiiZ v eƺ eAv UzAiiP Um AUA: AA Zģ vAiiZ v EAiįP fA igAP iP t ; A PuPZ Pv eAA . vuA vP QvP fA igAP eAii? v vP fA ijv eg ve sAA JPAAii e U P zsĸlۯ D fzZ Gg PZ ev.

16. u DPiZ v UzAii PgAiiZ v eƺP e : vĪA vA PgA Aii; vA EAiį A AUAii vA sm.