57

1.     wAv ģZ ev, u PuZ a Pj; sQ۪Av ģP Pqģ gv, u PuZ a aAv Pj. Aii, Aii jwP Uģ wAv ģP Pqģ ; 

2.     u vP Aw ļ۰; e m mɣ Z, vP D Sng ɪ ļۯ.

 

we gzs

3.     ezUjZ vA, ZgZ D ɱZ sUA, AU AiAii.

4.     PuP vī PAqv? Pu gzs vī vĪA vAq GUqv D vī fè sAii Wv? vī zúaA sVA, Wva ! 

5.     Azg gPA zsA, gP Z gP Az vī ĸۣ sgƣ Dv, sA D RqAZ zsưA vĪi sUAZ vī Ag Pgv.

6.     sAv vɯ svA zsA D ve Am, Aii, vZ veA sU. vAPA vĪA zA D CߧAi slAiiAii. A UA iP izs Pjv?

7.     HAZ D Gv vZg vĪA vf Sm zjAii, D xAAii zA smA vA Zqģ UɰAii.

8.     zgA D zgAvA m vĪA vf gPRu zjAii, Aii, vĪA iP rAii, vĪA vfA A PrAAii, ve Sng vA ZrAii D veA Avu gAz PɯAAii; e zzA AUv zAP vP Az A, vAPA vĪA P WvAii, D vAZA uΥu v gAii.

9.     vï Wɪ vA ƯP UɰAii, vfA UAzs zA vĪA sg eA AAii; vĪA ve zvAP Aii Aii zsqAii, v AiiAv vĪA vAPA zsqAii.

10. eAii AiiA A vA xQAii, vj, A x, CA vĪA AUA AAii;  A vP ļA D vA Cv e AAii.

11. PuP vA AiİAii? PuZ gAwP Uģ vĪA iP Wv PɯAii? vA iP jAii, f vĪA Pɰ AAii. eAi P AiiAv A U gA Aii? zPģZ vP f gAv .

12. veA itPu D vfA PvA A GUئA PgۯA, u wA vP PAAii sAiiP rA Av.

13. vĪA DzsgP è igۣ ve zêwAZ d vP gA! gA vAPA GP gۯA, ga sAP vAPA Aii g۰. u e Ĥ iP gu Aiv, vP zñ zAii PA ļۯ e v v vZ ev.

 

PAP du

14. vz A GvA DAiAP ļ۰A: Az, Az, m vAiig Pg, e eZ g Ai Dq̽ Pq. 

15. QvP e P fAiv, D eZA A v,  v ĺãv D sê g zê CA u: A HAZ D v eUg gA, vj A zSɸ D S ģA A DA; CA A S ģAZ CvAP fê vA, zSɸ ģAaA PA f sgA.

16. QvP A zAZ Dgƥ A A, zAZ gUg eA A; CA PɯA eg, vAZ u, AA gZ Cv e Pg gģ v. 

17. vAZ DxP Uģ A gUg eA; AA vAPA ig W D A Pzs sgƣ A; u wA DZ m zsgģ UɰA.  

18. vAtA zsg m AA ɯ, u A vAPA jA PgۯA; vAPA D vAZ v zS sUۯAP A du vA,

19. vAZ AmAZg aA GvA WۯA. AP vAZ VAP Aw, Aw! u g, A vAPA jA PgۯA.

20. u A ģA Av PgAP eAii v GZA zAii QA;  vZA GzP iw D aP Aii W. e zê u: ģAP Aw .