39 ƣZ gezv

1.     v ɼg, zZ v, ƣZ gAii gzP-z eQAiiZ q A D v g e A DAị vP vA D zA zsqģ A.

2.     A ɪ eQAiiP AvƸ e D vuA zvAP DA UA Aqg, gĥA, sAUg, UAzs zA D ƯP vï, DA Ug D DA UA zsA zPAiA; D WgAv D D U geAv vAPA zPAiivA PAAii vA.

3.     vz EAii eQAii gAiiA DAi D vuA vP ZgA: ģA vP QvA AUA? v RAAii x DAii? eQAii e : v JP zɱ x, ƣ x DAii.

4.     z ZgA: vAtA ve WgAv QvA ɯA? eQAii e : vAtA e WgAvA UA ɯA; e sAqgAv AA vAPA zPAiivA PAAii .

5.     vz EAii eQAiiP A: zgAZ gZA Gvg DAii: 

6.     Aiv KP P, ez ve WgAv D vA UA, ve ŪeA De AiiAv Ae zgA vA UA ƣP gģ v; PAAii GgA , u g.

7.     vP d veZ vA zs xqAP zsgģ gۯ D v ƣZ gAiiZ ggAv ɪP ev.

8.     eQAii EAiiP e : vA GAiiAii vA gZA Gvg vZA. QvP vuA aAvA: f ft¨sg Aw D gP D۰.