UtŸP

4 ɫvAZ Uv: Pƺwv

1.     g AiP D DgƣP A:

2.     ɫvA zs PƺwvAa Ut vAZ UvA D WguA iuA Pg:

3.     D ߸ gA zs AiZ, ʤP ɪP AiU D zzAa Ut Pg. vAtA divvAAv ɪ PgAP eAii.

4.     PƺwvA gi v AP AAzs e ɪ smA eAii.

5.     g Pg ZA Dۣ Dgƣ D vZ vA vg DqƸq PqAP eAii D v q Ưa m zsAAP eAii.

6.     AZ Aii v ZiZA zsAu WAP eAii D A UA eA zsAAP eAii. GAv vAtA mP zAq A eAii.

7.     vAtA ĥu GAqAZ e Aii KP eA Um qA eAii D vZg vmA, , g D zAaA vA zgAP eAii; v ĥuZ GAqAii vZg zg.

8.     AZg KP vAA Um zsAAP eAii D vZ Aii v ZiZA zsAu WAP eAii; GAv eP zAq A eAii.

9.     vAtA KP eA Um vA SAZg, AZg, PvAZg, vmAZg D AZ vɯZ sgAZg WAP eAii.

10. SA vZ A A v ZiAv v JP zAqP AzAP eAii.

11. sAUgZ ɢ Aii JP eA Um WAP eAii D vA v Zi zsAAP eAii. GAv ɢP zAq A eAii.

12. GAv v ܣAv gv v g v JP eA UZg WAP eAii D v v Zi zsAţ JP zAqP AzsAP eAii.

13. ɢ Ai UƧg Pq GAv vAtA vZg KP eA Um WAP eAii,

14. D zêv ɼg gv v vZg zgAP eAii: P, PAmļ, PAiiv, vA D ɢaA DAiݣA. AZ Aii v ZA zsAAP eAii D GAv ɢP zAq A eAii.

15. g Pg ZA Dۣ Dgƣ D vZ vA v ܣ D vAv zsAţ evZ PƺwvA v A Swg vg gA. u vAtA RAAiZ v Dq Aii; Drv eg v . PƺwvA divvAAv Pg Swg vAPA .

16. AZA , P zsA, v CߧAi D iSZA , Aa dv AiidP DgƣZ v JAiieg WA; vuA a D vAv v Aa D DAiݣAa dv WA eAii.

17. g AiP D DgƣP A:

18. PƺvZ UvAZ AUq ɫvA zs eA rPv.

19. v gi v AP VA fAiA Swg D gA gA Swg v vAPA A PgAP eAii: Dgƣ D vZ vA gP P Pg D QvA AA u vAPA AUAP eAii.

20. jA Pƺwv JPZ KP Wr D v AZg A Av; vA Pjv vg v .

 

Uɱv

21. g AiP A:

22. UɱvAa Ut vAZ WguA D UvA iuA Pg:

23. ø D ߸ gA zs AiZ, ʤP ɪP AiU D zzAa Ut Pg. vAtA divvAa ɪ PgAP eAii.

24. UɱvAZ UvAZ ; eA QvA vAtA PgAP eAii D eA QvA vAtA A eAii vA A:

25. vAtA Z q, divvA, vZA zsAu D vZ AiA v ZiZA zsAu, divvAZ zgZ q,

26. DAUZ q, D ɢ sAtA D DAUZ zgZ q, vAZ zjAi D vAPA U e . AP AAzs e vAtA PgAP eAii.

27. UɱvA D V ɪ, DA Pi D DgƣZ D vZ vAZ Dzɱ iuA PgAP eAii: v D dj v A vĪA A eAii.

28. UɱvA divvAAv PgAP eAii w ɪ ; D AiidP DgƣZ v EvigZ z S vAtA DAP eAii.

 

gjv

29. gjvAa Ut vAZ UvA D WguA iuA Pg.

30. D ߸ gA zs AiZ, ʤP ɪP AiU D zzAa Ut Pg. vAtA divvAAv ɪ PgAP eAii.

31. vAtA divvAAv A eAii v D PgAP eAii v jA D: Z ZPn, vZ Dq nAi, vZ SA D qA,

32. DAU sAtA D SA D vAa qA, UAZ D zjAi, D vAPA U e . vĪA vAZ AAa KP n Pgģ PuA QvA A eAii u AUA.

33. gjvAZ UvAZ . vAtA divvAAv D U AiidP DgƣZ v EvigZ zS PgAP eAii.

34. Aiӣ, Dgƣ D zAiiZ sqgA PƺwvAa Ut vAZ UvA D WguA iuA Pɰ:

35. D ߸ gA zs AiZ, ʤP ɪP AiU D zzAa Ut Pɰ. vAtA divvAAv PgAP eAii D.

36. UvA iuA zR vAa PAa AS eg A ߸ (2,650).

37. divvAAv ɪ PgAP PAi D PƺwvAZ UvAa AS . g AiP Dzɱ iuA Aiӣ D Dgƣ vAa Ut Pɰ.

38. UɱvAa Ut vAZ UvA D WguA iuA Pɰ:

39. D ߸ gA zs AiZ, ʤP ɪP AiU D zzAa Ut Pɰ. divvAAv vAtA PgAP eAii D.

40. UvA D WguA iuA zR vAa PAa AS eg A (2,630).

41. divvAAv ɪ PgAP PAi D UɱvAZ UvAa AS . gZ Dzɱ iuA Aiӣ D Dgƣ vAa Ut Pɰ.

42. gjvAa Ut vAZ UvA D WguA iuA Pɰ.

43. D ߸ gA z AiZ, ʤP ɪP AiU D zzAa Ut Pɰ. divvAAv vAtA ɪ PgAP eAii D.

44. UvA iuA zR vAa PAa AS eg zƤA (3,200).

45. gjvAZ UvAa AS . g AiP Dzɱ iuA Aiӣ D Dgƣ vAa Ut Pɰ.

46. UvA D WguA iuA Aiӣ D Dgƣ Ut ɫvAa AS,

47. u D ߸ gA zs AiZ, ʤP ɪP AiU D D divvAAv ɪ PgAP D A PAi D zzAa AS,

48. Dm eg AA CA (8,580).

49. g AiP Dzɱ iuA vAPA D dj D D A Swg vAa Ut Pɰ. g AiP siAii iuA vAa Ut Pɰ.