UtŸP

16Pg, zv D Cgi AZ zú

1.     ɫZ PĽAiZ, PƺvZ Ae, EegZ v Pg, D gƨɣZ PĽAiZ, Z Ae, JAiiZ v, zv D Cgi-AtA,

2.     zAiiAv Sɰ e߸, sAv AZģ Pq D AP Ĥ e߸ CqɬA EAiİvAP Wv D v Ai gzs g.

3.     v Ai D Dgƣ gzs JPAAii e D vAt vAPA A: vĪ A g eA! U zAii D vZ Az v, D g vAZ zsA Pg. vĪiAZ QvP gZ zAii Aii zgv?

4.     A DAị Ai zsjg m.

5.     GAv vuA PgP D vZ PZ ģAP A: Pu v D PuP g D VA AiA q u v vĪiA sA Pv Pgۯ. v PuP AZģ Pq, vP v D VA AiA q u vī AP eAii.

6.     zPģ vī CA PgAP eAii: Pga D vZ PZ ģAaA zsAvnA WAii,

7.     vAvA Ge W D sA vAvA g Pg zsA W. eP g AZ, v sUɪAv. ɫZ vA, vī PɯA Zq eA!

8.     Aiӣ sqA Gƪ PgP A: ɫZ vA, iP DAii!

9.     EAiįZ zɪ vĪiA EAiį P z AZģ Pqģ, gZ Av va ɪ Pgۣ vZ VA gAP D zAii Pg gţ vAZ vs v jv ZA vĪiA ɪiv vA vĪiA ?

10. vuA vP PgP D ve A D ve sA ɫvAP D VA DAP DAiiv D DvA vī AiidPuP Dvv.

11. vA D vZ PZ Ĥ AUv ļģ g gzs Gmv; Dgƣ gzs vī u GA Dgƣ Pu?

12. Aiӣ JAiiZ vAP, zvP D CgiP, DAi. u vAtA e : D AiA A.

13. D CguAv g Swg DiA zz D A ۯ zɱAv vĪA sAii qAii vA vP ? D DvA Dg ve CPg ZA QvP zAii?

14. , zz D A v zɱP vĪA DiA qAP AAii DiA vA D zPAļ DA zAii Pgģ A AAii. PZ zƼAP iw WAP vA aAvAii? D AiA A.

15. Ai gU Pqq D vuA gP A: vAZ zAP P P. vAZ PqA KP UqA Uģ AA WA vAZ zs PuPZ AA Aii PgAP .

 

P

16. Aiӣ PgP A: vA D vZ PZ Ĥ sA g Pg AiAii-vA D v D Dgƣ.

17. gP DA zsAvmA qA, vAvA zsA WA D DA zsAvmA g Pg gA-CqɬA zsAvnA. vA D Dgƣ vĪA vĪA zsAvmA q.

18. CA gP DA zsAvmA Wɪ vAvA Ge sg D vAvA zsA W. v divvAZ zg VA g D vAZ A Ai D Dgƣ g.

19. GAv Pg zUA ģA gzs gAP U zAiiP divvAZ zg VA JPAAii Pɯ vz, ga Ļi U zAiiP vP e.

20. g Ai D Dgƣ Pq GAi. vuA A:

21. s x vī Aii g; DvAZ A vAZ v PgۯA.

22. u vAtA zsjg lģ è ij: K zɪ, gP tP fê v CvAZ zê vA. JP ģZ v Swg vA U zAiiZg gUg evAii?

23. g AiP e :

24. vg zAiiP CA AU: Pg, zv D Cgi - AZ A x Aii g.

25. Ai Gm D zv D Cgi A Uɯ; EAiįZ iqAii vZ m DAi.

26. vuA zAiiP A: zAii Pgģ A ģAZ vA x Aii g D vAZA A QvAZ DأPv. vg vAZ vAP Uģ vĪAii ev.

27. zPģ v Pg, zv D Cgi-AZ A x Aii g. zv D Cgi sAii AiĪ vAZ vAAZ zgA VA g; vAZ A vAZ Ai, vAZ v D vAaA sVA DA.

28. Aiӣ A: A Pi eA Aii, Ug gZ A UA PgAP iP zsq u A vī eu evv:

29. Ĥ P gu jv eg, u zAZ sɣ Ĥ gv vA jv eg, g iP zsqAP u AZA.

30. u g QvAAii A Pjv eg D zsg DA vAq GUA Pgģ vAPA vAZ A Vģ rv eg D v fZ vP zAZ eg, vAtA gZ wgg Pɯ u vī eu evv.

31. vuA A GvA Gƪ eA iv, D D, vAZ AAiiA A zsg GV e,

32. x DA vAq GUA PɯA D vAPA Vģ q, vAPA D vAZ PmAP, PgZ ģAP D vZ jA V vAa Aw.

33. v fZ vP zA, v D vAZA . y vAZ Aii zsA D v P zs Aii e.

34. vAa è DAị vAZ sAtA D U EAiİv Aii zsA, tģ, x DiA VA P!

35. g x Ge DAi D v Ge zsA slAiۯ CqɬA ģAZA s PɯA.