40 de AAZ AZ Cx AU

1.     xq P GAv JfZ gAiiZ jZgP D GAqUg D zsAii JfZ gAiiP zPAiA.

2.     gP zUA PsgAZ, u zs jZgPZ D zs GAqUgZ gU DAi.

3.     vuA vAPA DAUgPPAZ CzsPZ Wg AzAv zg. deAii vZ AzAv D.

4.     AP vAPA deZ vAv W. CA xq P vAtA AzAv g.

5.     JP gw AzAv D JfZ gAiiZ jZgPP D GAqUgP zUA A rA; v AP UU Cx D.

6.     PA de vAZ VA Aiv v RAw ۯ.

7.     vz D A D zsAiiZ Wg AzAv D sgZ PsgAP vuA ZgA: vī De QvP Ev RAw v?

8.     vAtA e : DiA A qAv D vAZ Cx AUAP AU Pu . deɣ vAPA A: AZ Cx A zɪ; vīA A QvA u iP AU.

9.     jZgP AVU: e Av e Pg KP zPAa D;

10. wP wã sAm D. w vZ wZg sůA eA D zP P.

11. sgZA På e vAv DA. AA zP Wɪ PƥAv D På sgZ vAv A.

12. deɣ vP A: vZ Cx C: wã sAm g wã ø.

13. D wã A gAii vP m v D veA DzA Pi nA v; Dz jA vA sgP vAv vAii.

14. u vA S Dۣ e GUظ zg; Gg Pgģ e Av sgP AU D AzAv A l Pg.

15. UģA uA ɨAZ zɱAv iP zsgģ Aii q; v zɱAv AzAv P sUAP s e Czs AA PgAP .

16. jZgPZ Z Cx vZ sAiiP q v u vZ GAqUg deP CA AUA: iPAii KP u qA; A wã zAi e ivg AiiۯA.

17. Ai zAiAv sg Swg zs SuA DA D QA AiĪ wA SvA.

18. deɣ vP e : vZ Cx C: wã zAi g wã ø.

19. D wã A gAii vP AzAv sAii qۯ D veA Pۯ. GAv vP JP SAP G̼Aiۯ D QA AiĪ veA i AZ SvA.

20. wã A GAv D d gAii D PgAP eɪu A; jZgPP D GAqUgP AzAv mƪ D PgA Pg G Pɯ.

21. vuA jZgPP vZA DzA Pi nA A.

22. gAzP vuA SAP G̼ fA ig. A UA deɣ AU iuA WqA.

23. u êjZgP deZ GUظ zg ; vP va g q.