36 Ja Avv

1.     Ja, u Jzƪia Avv.

2.     J P zɱZ AiiA Pq U e. vZ Ai: wv Jƣa zsĪ Dz; v fAiƣZ v Da zsĪ Mưi;

3.     D EAiįa zsĪ D ɨAiva sAii ɪv.

4.     DzP Jse d D ɪvP gɪů d.

5.     MưiP eɪű, ei D Pg d. JZ v P zɱAv d.

6.     J D AiiAP, vAP, zsĪAP, PmZ AzAP D vAZ egAZ Aq D P zɱAv d PɯA UA zsA Wɪ D s ePƨ x U g D ɬgZ zɱP Uɯ.

7.     v Pgģ D zñ vAPA v; vAZ egAZ Aq Ev q D Q vAPA AUv fAiA zs eA .

8.     zPģ J ɬgZ zAU zɱAv Pɰ. (JZA CP A Jzƪi.)

9.     ɬgZ zAU zñAv JzƫvAZ Ūe Ja Avv : vZ vAaA AA CA Dv:

10. Jse, JZ Ai DzZ v.

11. gɪů, JZ Ai ɪivZ v. JseZ v : mɪi, Mig, eɥ, Umi D Pɣe,

12. JZ v JseP DP Aii D. wZA A ni. wP KP v d D vZA A DįP. JZ Ai DzZ AvwZ.

13. gɪAiįZ v ; v, eg, i D e. JZ Ai ɪvZ AvwZ.

14. JZ Ai MưiZ, u fAiƣZ v DZ zsĪZ v : eɪű, ei D Pg.

15. JZ AeAZ sqj: JZ iq v JeZ v: sqj mɪi, sqj Mig, sqj ghĥ, sqj Pɣe, 

16. sqj Pg, sqj Umi, sqj DįP. JzƪiAv JseZ sqj; DzZ v.

17. JZ v gɪAiįZ v: sqj v, sqj ghg, sqj i, sqj gh. JzƪiAv gɪAiįZ v; JZ Ai ɪivZ v.

18. JZ Ai MưiZ v: sqj eH, sqj ei, sqj Pg. CZ zsĪ, JZ Ai MưiZ v.

19. JZ, u JzƪiZ, v D vZ sqj.

20. jv ɬgZ v D v zɱZ Ai : m, ƨ, jhĨAiƣ, D,

21. rƣ, Jeg D r: JzƪiAv ɬgZ vA jvAZ sqj.

22. mZ v: j D êii. ni ma sAii.

23. ƨZ v: D, ģv, K, ås D Mi.

24. fAiƣZ v: DAii D D. (Z v D, eP D A UqA ZgAiiۣ CguAv GzP ļA.)

25. Da Avv: rƣ D Mưi - Da zsĪ.

26. rƣZ v: ɪiz, J, Evg D Pg.

27. JegZ v: , e D DP.

28. rãZ v: He D Dg.

29. jvAZ sqj: sqj m, sqj fAiƣ, sqj D,

30. sqj rƣ, sqj Jeg, sqj r. ɬgAv vAvAZ PĽAiiA iuA jvAZ sqj.

31. EAiİvA zsA gdn ZA Pu gAii v v ɼg JzƪiZ zɱAv gAii D.

32. AigZ v ï JzƪiZ gAii e.

33. ïZ gu GAv egZ v, eZ eƨ gAii e.

34. eƨZ gu GAv mɪivAZ zɱZ ıi gAii e. vuA ƪZ zɱAv ĢAiivAP ư. vZ gZA A Dv.

35. ıiZ gu GAv zzZ v zz gAii e.

36. zzZ gu GAv iPZ i gAii e.

37. iZ gu GAv AAii Aii gɺƨvZ ů gAii e.

38. ůZ gu GAv CPgZ v - gAii e.

39. CPgZ v -Z gu GAv zg gAii e. vZ gZA A . (vZ AiZA A ĺmɯ; w dZ v imza zsĪ).

40. A JZ AeAZ sqgAaA AA, vAvAZ Pm D ܣA iuA: sqj ni, sqj C, sqj evv,

41. sqj Mưi, sqj J, sqj ƣ,

42. sqj Pɣ, sqj mɪi, sqj Ĩg,

43. sqj iVAiį, sqj Egi. D CPg S D zɱAv D ܣA iuA JzƪiZ sqj . (J JzƫvAZ Ūe.)