ŸP

38

 

 

 

êi藺Aia ɢ

1.     vuA į gPqa KP ɢ Pɰ. w AZ v A, AZ v gAz, u ZP , v HAZ D.

2.     wZ Zg PƣAP Zg AUA PɰA D wA ɢ A CRAq DA; vAPA vAZA vUq igA.

3.     ɢa DAiݣAAii vuA PɰA: UƧg PqAP vmA, PAiiv, vA, PAmļ D P. vuA ɢaA VA DAiݣA vAaA PɰA.

4.     vuA ɢP KP Z Pɰ D w ɢZ m֥Az wZ Czs GAZAiP .

5.     zAq WAP Zg A PɰA D wA ZZ Zg PƣAP A.

6.     į gPqZ zAq Pɯ D vAPA vAaA vUA ijA.

7.     ɢ GP g Swg v zAq wZ PIJA D Av W. vuA ɢ sA Pɰ D w vg P D.

 

vAZA v

8.     vuA KP vAZA v vZ q A PɯA. divvAZ zg Pq ɪ Pgۯ AiiA vAZ D vuA v Pɯ.

 

DAUu

9.     vuA KP DAUu PɯA. DAUZ zQuP dP uZ Asg v gAz q Pɯ.

10. vAZ ø SA D ø qA vAaA PɰA; vAZ UAZ D zAq gĥZ Pɯ.

11. DAUZ GvgP Asg v A q, ø vAZ qAZg Aii ø SA, gĥZ UAZ D DqnAi .

12. DAUZ C۪P ߸ v A q, zs qAZg Aii zs SA Pɯ D vAZ UAZ D DqnAi gĥZ .

13. GzAw PIJZ DAUa gAzAii ߸ v D.

14. zgZ JP PIJP Az v A q Pɯ, D vAZ SA D vAaA qA PɰA.

15. vZ jA zgZ DP PIJP Az v A q Pɯ, D vAZ SA D vAaA qA PɰA.

16. DAU sAtA W Pq q dP uZ Pɯ.

17. SAAaA qA vAaA PɰA, u SAAZ UAZ D vAZ DqnAi gĥZ ; SAAZ vP zsA D DAUZ Pq SAAP gĥZ DqnAi Ai.

18. DAUZ zgg , eA D vA vZ D dP uZ q u Pz Pɯ. vAii DAUZ g qA jA ø v A D AZ v gAz D.

19. vAPA Zg SA Pɯ; vAaA qA vAaA PɰA. vAZ UAZ, vAZ vPAZA zsAu D vAZ nAi gĥZ .

20. Z D sAtA D DAUZ Pq RAm vAZ Pɯ.

21. Swg, u ƯZ Swg g zsvAZA S A: vA AiZ Dzɱ iuA AiidP DgƣZ v EvigZ zS ɫvAZ A PɯA.

22. dzZ PĽAiZ HjZ v, gZ v eA QvA g AiP iAiiA, vA UA PɯA.

23. zZ PĽAiZ, CøiPZ v MưAii vZ A D. v KP D PPg; , eA D vA v D dP u P PgAv u.

24. v ܣZ U AzZA Pi PgAP GAiU sAUgZA, u PtP ļ sAUgZA d, v ܣZ d iuA JPtø vAvA D wA PɯA.

25. dUt ɼg P x di PɯA gĥA, v ܣZ i iuA, Asg vAvA D KP eg wA uA PɯA,

26. u, dUt ɼg JP JP P S (v ܣZ i iuA CzsS) ø gA Aii A eg AA ߸ duA A vA.

27. v ܣaA D qaA qA vAiig PgAP g gĥZA d Asg vAvA: Asg qAP Asg vAvA, u JP qP JP vAv S.

28. KP eg wA uA PɯA vuA SAAZ UAZ Pɯ, SAAZ vPAP gĥZA vUq igA D nAi .

29. PtP vAZA d vg vAvA D eg ZjA PɯA.

30. vuA v vA divvAZ zgAaA qA, vAa ɢ D wa vAa Z, ɢaA VA DAiݣA,

31. DAUaA qA, DAUZ zgaA qA, Z U RAm D DAU sAtAZ U RAm Pɯ.