29 m WrvAZ GUظ

1.     Aiӣ U EAiį PP di Pgģ vAPA CA AUA: eA QvA g JfAv sgP, vZ jgP D vZ U zɱP PɯA, vA vī vĪiZ zƼA zPA.

2.     vĪA wA RUA, Ru D q CZAiiA veZ zƼA ɯAAii.

3.     u AP PۯA Pe, A Pۯ zƼ, DAiAP Pۯ P g vĪiA De AiiAv A Av.

4.     A Z gA CguAv vĪ P m gģ UɯA. vĪi PrA vī ĸ̬ Aeƣ P qAP vĪ u ghgƣ vĪi AiiA x PAP Av.

5.     vĪiA SA GAq v, AiA zPAg g g v; CA vī, A g vĪ zê u MAP Pv.

6.     vī Pu eUP AiĪ v. ɱZ gAii ƣ D Z gAii NU D gzs gheP zA, u D vAPA ư.

7.     D vAZ zñ ã Pɯ D v gƨɣP, UzP D ģZ Czs PĽAiP vAZA zAii Pgģ .  

8.     zPģ ƯaA GvA D vī wA Wvv v PiA vī ĥs evv.

 

ƯAv Dmţ D Ue

9.     De vī Pq g vĪi zɪ Pg GA Dv: vĪ Sɰ D sqj, vĪ iq D CPj, EAiįZ zz,

10. vīA sVA A D vĪ Ai D AUvZ vĪi gAv Pgۯ gP Pvj GzP Mr zɲ.

11. vA DvA g ve zɪZ Ư, gZ tAii Dmţ D Ư, iģ WAg DAii. g ve zê Ư De ve Pq Pg.

12. Ư A De v vP KP g Pgۯ D v ve zê ev; dA vuA vP sAiiA D ve ŪeAP, CiP, EPP D ePƨP v Wɪ AUA, vA A WqۯA.

13. u gZ tAii Dmţ D Ư A vĪ Pq iv PjA,

14. Ug De AU g Di zɪ Pg GA DA Pq Pɯ jAZ AU dg vA PqAii PgA.

 

 

we gzs ZvAii

15. D JfAv P jgAv fAiįA D Di Aii ɼg PA gA D Gv DAiiA u vī euAv.

16. vī vAZ gPZ D svAZ, sAUgZ D gĥZ w D vAZ PAmZ Pg zPv.

17. u vĪ zsA zz Aii, Uv PĽ, g Di zɪ x DA Pe Aii Pgģ gAZ zɪAa ɪ PgAP Z eA. vA P D Pq s v vA vĪ zsA DA Aii.

18. e Pu gaA GvA DAi̯ GAv DZg Dz W, DڬvP tģ: A eZ PZ zsguAi iuA Z eg A gQv DۯA; Gzg Qzsq Aii Pg,

19. vP g sUAZ . v ģ gzs gZ Pzs lۯ, D zsiZ ŸPAv gƪ W gP g vZg qۯ D g vZA A DP AzA Ÿģ Pqۯ.

20. zsiZ ŸPAv gƪ W gAP Cĸgģ g vZ Pg Swg vP EAiįZ PĽAiiA zs U Pgģ zgۯ.

 

C鹥u Swg P

21. sr , vĪ GAv AiA D w vīZ Avv D vAZ zɱA x Aiv v zɲ P g zɱZg zsqA RUA D q ɪ AUۯ:

22. UAzsP D m V sAAii zsAv, ƣ Uɰ q q Īv w e; PuZ MA, PAAii q, vua KP Uģ ; g D Pzs Pɯ zƪi D Uƪg jA, Dz D eɨƬĪi jA UA D.

23. vz wA D gA Zg۰A: g zñ QvP wP q? sAiAPg PzsZ GeP Pgu QvA?

24. P e : QvP g, g, vAZ ŪeAZ zɪ, vAPA JfAwA sAii Pq ɼg, vuA vAZ Pq Pɯ Ư vAtA q,

25. D vAtA Zģ g zɪAa ɪ Pɰ D vAZ Pg nA; vAPA MP v zê v; vAa e PgAP vuA vAPA DqgA.

26. zPģZ gZ Pzs zɱ gzs m D ŸPAv gƪ W g vZg q.

27. D Ppu gU D sAiAPg Pzs, g vAPA zɱAwA Ī֣ PrA D vAPA DP zɱAv GqA D xAAii wA De Dv.

28. eA QvA UĦv D, vA g Di zɪ Pq D. eA QvA GUإA eA, vA, D PAiiaA GvA Swg DA D Di sUAZA eA.