AiįZA zĸA ŸP

2 zz dzZ gAii ev

1.     GAv zz g VA ZgA: A dzZ RAAiiAii JP gP ZA? g vP e : Z zz ZgA: A RAAii gP ZA? vuA e : ɨP.

2.     zPģ zz D zUA AiiA A, u eeAiįa Cãƪi D PZ a CUAii - AZ A xAAii Uɯ.

3.     zz D A D ģAP, gPP D Pm A DǪ D vAtA ɨZ gA Pɰ.

4.     GAv dzZ Ĥ DAi D vAtA xAAii zzP iRģ dzZ WguZ gAii Pɯ. eɱ-VAiizZ ģA P Pɦ u zzP Rg Ľ. 

5.     zPģ zz eɱ-VAiizZ ģA A zvAP zsq D vAPA A: g vĪg Dz WA, QvP vī vĪi zsAii P vī zAii zP D vP Pɦ.

6.     DvA g vĪiA D zAii D 鹥u zPA. A vĪiA vĪi Pi v gɥu PgۯA.

7.     vg DvA zsAii WAii D g eAii. vĪ zs į, u dzZ Wgu iP iRģ D gAii Pɯ.

 

 

zza gdn

EAiįZ gAii E

8.     Z ãw, gZ v Cg, Z v EP Wɪ ĺĪiP DǪ ,

9.     D vP VAiiz, Cjv, eeAiį, JsĪi D f - AZ D DS EAiįZ gAii Pɯ. 

10. Z v E EAiįZ gAii e vz va Aii Z gA, D vuA zã gA gdn Z. dzZ Wgu iv zzZ P Wv.

11. zz qɸv gA ɨAv dzZ WguZ gAii e߸.

 

VAiƣ VA ghe

12. gZ v Dg D Z v EZ ɪP ĺĪi x sAii g D VAiƣP DAi.

13. egAiiZ v eƪ D zzZ ɪP sAii g D VAiƣZ v VA v JPPP sm. v xAAii , KP AUq vZ JP PIJP, DP AUq DP PIJP.

14. vz Cg eƪP A: vm sqA gA D D Pg JP gheSɼAv sU WA. eƪ e : v sqA gA.

15. zPģ v sqA g D vAa Ut Pɰ: Z v EZ vs fZ AeA zs g du, D zzZ ɪPA zs g du.

16. gP D gzsa vQ zsj D D vg D gzsZ PIJAv vƦ; CA v U AUv gģ q. zPģ VAiƣAv eUP ɮv-djêi u A qA.

 

CɯZA gu

17. v Wg ghe eA; zzZ ɪPA CgP D EAiįZ ģAP ư.

18. egAiiZ vU v, eƪ, CAii D Cɯ xAAii D. Cɯ g av sɣ zsAP Pۯ.

19. v GeP zP WAA Cga m zsgģ Uɯ.

20. Cg nA WAţ vP ZgA: vA Cɯ? vuA e : Aii, AZ.

21. Cg vP A: GeP zP WA, vmA zs JPP zsg D vaA CA A m. u Cɯ m zsgģ ZA qA .

22. Cg CɯP v A: f m zsj q. AA vP QvP zsjP ɪAP eAii? GAv ve s eƪP A eA vAq PA zPA?

23. vj Cɯ nA gAP PƯ e . zPģ Cg D sa m vZ mAv gA D s vZ nAv sAii DAi; Cɯ zsjP ɪ֯ D xAAii į. Cɯ qģ į v eUP DAi U xAAii g.

24. u eƪ D CAii Cga m zsgģ Uɯ, D AiiZ Aiig Ci zAUg ; zAUg VAiƣZ CguZ mg VAiiZ GzAwP D.

 

eƪ D Cg zsA Azs

25. fA Cg sAA JPAAii e D KPZ AUq Pgģ v zAUZ ivg g.

26. Cg eƪP G Pgģ A : vj zAP Uv gAP eAii? Z jui Qv PquZ ev u vA uAAii? ve ģA D sAa m zsgģ ZA qAP vA vAPA Pz De ?

27. eƪ A: fAv zɪZ v! vA GA vAii eg Ĥ P AiiAv D sAa m zsgģ ZA q Av. 

28. GAv eƪ PA sAP D U ʤP g. v EAiİvAa m zsgģ Uɯ Av vAtA ghe PɯA .

29. Cg D vZ Ĥ V gv Zģ CgAv sqA Uɯ; v ez Gvg D zƣg AiiAv Zģ ĺĪi .

30. Cga m zsj q GAv eƪ D ģAP JPAAii Pɯ. Cɯ Sjv zzZ ɪPA zs JPtø du xAAii v.

31. u zzZ ɪPA fZ PĽAiZ D CgZ ģA zs wA m duAP fA ig.

32. vAtA CɯP D A D vP vɪiAv vZ Ai iAv Pɦ. eƪ D vZ Ĥ V gv Zv Uɯ D ø Gzv ɨ .