AiįZA zĸA ŸP

 

1

 

 

Z gua Rg

1.     Z gu GAv zz CiQvAZg dAii gģ nA DAi D fPUAv zã ø g.

2.     w Z g x KP Ĥ DAi. vaA A AeA D vZ ivg zsļ D. zzA Z vuA zsjg lģ vP ĸg Pɯ.

3.     zz vP ZgA: vA RAAii x DAiAii? vuA e : A EAiįZ gAv ZPƪ Wɪ DAiA. 

4.     zz ZgA: QvA eA? AU iP. vuA e : ʤP gugAUAv  ģ zsAv, vAZ zs eAi gģ qv; D vZ v eƣv įv.

5.     vz zz Rg q vmP A: D vZ v eƣv įv u vP PA PA?

6.     Rg q vm e : A Cv V zAUg A; D xAAii D sP vAPƣ D; gx D Wq g vZ DAUg qAP VA gۯ. 

7.     vuA WAţ iP ɯ D iP vZɲA DAi. A AU DA u AA e vz

8.     vuA iP ZgA: vA Pu? AA e : A KP CiQv.

9.     vuA iP A: AU Ai D iP fA ig; QvP A vA vj A g fAv DA.

10. zPģ A vZɲA UɯA D AA vP fA ig, QvP v C WAiĪ q GAv v AZƣ u iP PA. AA vZ iv Ai Pm D vZ AiA A PqA D wA AU e zsAiiA qAv.

11. vz zz DA A zsgģ AfA D vZ A D ģA vAZ PɯA.

12. D vZ v eƣv v, gZ sǪ D EAiįZ Wgu v, v vj į zPģ, gz Pgģ v gq D Ae AiiAv vAtA G Pɯ.

13. GAv zz DP Rg qģ DAii vmP A: vA RAAi? vuA e : A KP CiQv, P DAi JP zɱZ v.

14. zz vP A: gZ CPZ PgP ve v GgAP vP gAv ? 

15. GAv zz vmA zs JPP DAi D A: AU Ai D P fA ig! vuA vP fA ig.

16. zz A: veA gUv ve ivg sdA! QvP veZ vAq ve gzs P , tģ: AA gZ CPP fA ig.

 

zzZA P-Vv

17. GAv zz D eƣv v A P-Vv UAiA. 

18. dzZ vAP vA PA eAii u vuA siAiA; egZ ŸPAv vA gƪ WA.

19. EAiį, veA ʨs ve zAUAZg gģ qA; g P gģ q?

20. UvAv Rg AVPv, D̯ƣZ gA w Um PjPv; vg AiiAZ zsĪ Avƹv, ɸģvAZ zsĪ Gv. 

21. VZ vA, eA z, eA , vĪg, Ww vA, q eA; QvP xAAii ga qs sAii a qs vɯ iRAP .

22. Ag eAZ gU uA, gAZ Z uA eƣvZA zst PɢAZ nA DAiA , a vg x nA DAi .

23. D eƣv, U D CŨAiZ, fvAv vA guAv e Av v U. WtA v qrv, AA v

24. EAiįZ zsĪA, v gq; vuA vĪiA ƯP vAA A A, vī ĸ۬ sAUg AUg l.

25. g ghe zsA P gģ q? eƣv ve zAUA gģ q.

26. eƣv, e s, vP Uģ A PA, vA iP sê UZ DAii; e xAAii ve U AiiAZ U Zq av.

27. g P gģ q? gheZ AZ P e?