1

 

 

ƪAv ǫ

1.     AiiPvAZ Pg zɱAv zP q; zPģ dzZ vɪiAv KP Ĥ D Ai D zUA vA A ƪZ zɱAv PgAP DAi.

2.     v ģZA A JêįP, vZ AiZA A ǫ D vZ vAaA AA ĺã D Qã. wA dzZ vɪiaA Jsw. ƪZ zɱAv wA Pgģ Dۣ,

3.     ǫZ w JêįP į D w D zUA vA A g.

4.     v ƪ AiiA Pq U e - JPZA A Mg, DPZA A gv. vAtA zs gA AiiAv xAAii Pɰ. 

5.     GAv ĺã D Qã į D ǫ D w D zU v A JPj Gj.

 

ǫ gvA vɪiP nA Aiv

6.     vz wuA D ģAA ƪZ Aiiݣ x sAii gAP Aii Pɯ; QvP g D Pa sm Pɯ D vAPA Su A u wuA DAi̯A.

7.     w D zUA ģA A DA Pgģ D v eU x sAii j. v dzP nA Z mg Dۣ,

8.     ǫģ D ģAP A: vī zUAAii vĪ vĪ DAii Wg nA Z! dA vī įAP D iP vĪ U zRAii, vA g vĪiA D U zRA.

9.     g vĪiA zUA vĪ vĪ w s PgA D vĪi WgA vĪiA Aw sA. GAv wuA vAPA G . u Mg D gv q gqAP U.

10. vAtA wP A: , D veɸA ve PA AivA.

11. ǫģ e : e zsĪA, nA Z! vī QvP e AUv AiA RIJ gv? vĪ w eAP e UsAv g Pu v Dv?

12. e zsĪA, nA Z; QvP A Ew ivj eA Q v U eA PA. iP DP s D u A aAw eg D Z gw iP KP w ļģ iP v dwv eg

13. v qg vī gRۯv? D v v U eAii߸A gۯv? , e zsĪA! gZ v e gzs gģ D zPģ vĪ v iP zS sU.

14. v v q ĸg D gq. Mg D ĪiAAii G D w Uɰ, u gv wZɸA g.

15. ǫģ A: , vf e wZ PA D wZ zɪA nA Uɰ. vAAii ve e m Z!

16. gv e : vP qģ nA ZAP iP PjP. dAAii vA vAii, xAAii A vA, D dAAii vA gAii, xAAii A g۰A. ve P e P, ve zê e zê.

17. dAAii vA gAii, xAAii A g۰A D xAAii iP gAP q۰A. gu KP qģ g PAAii iP ve x V Pjv eg g iP gAw g S A.

18. gv ǫ AUv ZAP zqs zsg Pɯ u wP PZ wuA wP Zrv PAAii AUA .

19. CA v vɪiP AiiAv AUv Uɯ. v vɪiAv Z, vAPA ɪ UA g GZA eA. Ai tAP U: ǫ Aii?

20. u wuA e : iP ǫ u DAiiPv, Ug ig u DAii, QvP zzg f ft Pquɣ sg.

21. A AU x Uø sAii jA, u zzg iP jv vA nA q.  vg vī iP ǫ u QvP DAiiv? gZ e gzs sʸ GZgA D zzgZ eg WA zsqAv.

22. CA ǫ D ƪ ģɸA ƪZ zɱ x nA D. dPZ AZ Īg v vɪiP .