zsi A Pƪ

8 Jd zsiZA ŸP Zģ AU

1.     v Ļ DAi vz, U P AUv ļģ Gzzg P Aiiݣg JPAAii e D vAtA g EAiį v AiZ zsiZA ŸP qAP JeP AUA.

2.     v ĻZ Aii , AiidP Je zsiZA ŸP zAii Pg qA; zAiiAv zz, Ai D ӣ WA P۰A Pq DA.

3.     Gzzg P Aiiݣg G gţ Je PA x zƣg AiiAv zzAP, AiiAP D ӣ WA Pۯ PAP zsiZA ŸP Zģ AUA; U P zsiZA ŸP av DAi̯A.

4.     Jd v Pɯ gPqZ JP oZg G g; vZ GeP wwAi, ɪ, CAi, HjAi, Ai D iAi G g; vZ zP zAi, ñAiį, İAi, Īi, zݣ, ePjAi D ıįi G g.

5.     U P ɸPA Je ŸP GUA PɯA, QvP P G g v eU HAZ eUg v G g; vuA vA GUA PɯA vz, U P G g.

6.     Je ga, g zɪa w Pɰ D U P D v Aii Ggģ e : Dģ, Dģ! GAv vAtA g g zsjg AU lģ vP ĸg Pɯ.

7.     eɱƪ, , gɩAi, eã, CP̨, vAii, âAi, iAi, Pɰl, CdjAi, eez, D ɯAi - ɫvA PP zsiZ g ; P D eUg g.

8.     Je zɪZ zsiZA ŸP Zģ AUA D ZA vA UAP AZ Swg vZ Cx A sɣ .

9.     GAv ɺɫAii, u gd D AiidP- Je D PP Pƪ D ɫvA U PP A: ø g vĪi zɪZ iP KP v ø. RAw eAiiPv, gqPv. QvP U P zsiaA GvA DAị gqۯ.

10. vuA sqA Gƪ A: Z, q eɪu Pg D zsg ê WAii D PAAii vAiig PgAP vAP xq Am Aii; QvP ø gZ iP KP v ø. De RAw eAiiPv, QvP gZ DAzZ vĪA !

11. ɫvA PP izs Pgģ A: Av g, QvP DAi ø v, D vī RAw eA e

12. GAv U P eA AiA, Su AlAP D q AvƸ Asi ZA Uɯ, QvP vAPA gģ AU GvAZ Cx vAPA ӯ.

 

vAAa g

13. zĸ U P zs WguAZ Sɰ, vAZ AiidP D ɫv Je sAtA JPAAii e, D vAtA zsiZ ŸPAv GvA A Zrv t Ww.

14. v ĻZ GvZ ɼg vAtA vAA gAP eAii u g Ai SAv zsiAv gƪ WA vA vAPA ļA.

15. vAtA U gA D egĸɪiAv CA Um PgAP eAii u  vAvA AUA: zAU zɱP Z, D zsiZ ŸPAv gƪ WA v iuA vA GgAP Gv۪i dAiۣ D gdAiۣ gPAZ, UAzs gPAZ, SeiqAZ D Evg zmAZ gPAZ Am qģ AiAii.

16. P sAii Zģ sAm q D v sAm gģ D WgAZ ļAiiAZg, D WgAZ DAUA, zɪZ AgZ DAUA, GzzgZ ZPAv D JsĪizgZ ZPAv DA v vA Pɯ.

17. CA A x v U zAii vA Pɯ D vAvA Pɰ. ƣZ v eƱZ P x ø AiiAv EAiİvA C Asi ZA v, D vAZ AvƸ RgZ sê q D.

18. gP , Aii x iu AiiAv, Je zsiZA ŸP Zģ AUA. vAtA v ø Asi ZAi; Dm vAtA AiĪiĸg KP AsP div Z.