12 AiidPAa D ɫvAa n

1.     AiİAiïZ v egĨɯ D eñƪ gg zɱP v AiidPAa D ɫvAa n:

2.     gAi, egɫAi, Jd,

3.     CjAi, ĮP, lֱ, PAi, gɺƪi, gêv,

4.     Ez, VvAii, CAi,

5.     Aiiã, iAi, ,

6.     ɪiAi, eAiijè, ezAi,

7.     , DP, Ai, ezAi - eñƪZ Pg AiidPAZ D vAZ sAZ Sɰ e߸.

8.     ɫv: eñƪ, Aii, PAiį, gɩAi, dz, vۤAi - iu D vZ s wVvAZA zñ Pgۯ;

9.     PAi D G vAZ Pg gţ D g iuA ɪ Pgۯ.

10. eñƪ eAiiQêiZ Aii, eAiiQêi JèZ Aii, Jè eAiizZ Aii,

11. eAiiz eúZ Aii D eú dzݪZ Aii.

12. eAiiQêiZ Pg AiidQ WguAZ Sɰ : gAiiZ WguZ gAi; egɫAiiZ WguZ Ai;

13. JeZ WguZ ıįi; CjAiiZ WguZ  eɺú; ɧAiiZ WguZ ɮAii;

14. *

15. *

16. EzZ WguZ ePjAi; VvãZ WguZ ıįi;

17. CAiiZ WguZ fQ; ģãZ WguZ ....; êAiiZ WguZ Aii;

18. Z WguZ ; ɪiAiiZ WguZ eɺãv;

19. eAiijèZ WguZ vۣAii; ezAiiZ WguZ Gf;

20. Z WguZ PAii; DPZ WguZ Kg;

21. AiiZ WguZ Ai; ezAiiZ WguZ vï.

22. Jè, eAiiz, eú, dzݪ - AZ Pg AiidPAZ WguAZ SɯAaA AA, AiiZ gAii zjAiĸZ gdm AiiAv, EwZ ŸPAv gƪ WAv.

23. ɫvAZ WguAZ SɯAaA AA, JèZ v eúZ P AiiAv, EwZ ŸPAv gƪ WAv.

24. ɫvAZ Sɰ: Ai, gɩAi, eñƪ, Aii, PAiį D vAZ s zɪZ ģ zzZ DzɱP Cĸgģ, AUA JPPP sq Pgģ gţ, w D CUA VvA UAiiۯ;

25. AaA AA: vۤAi, MPQAi D MAi. ıįi, lã D CP zgP e߸. v zgA Pq D PmgAZ g Pgۯ.

26. U eñƪZ v D eezPZ v eAiiQêiZ Pg D gd ɺɫAi D AiidP Jd - AZ Pg fAiį.

 

gZ UgZA ĥu

27. egĸɪiZ UgZ ĥuZ ü DAi vz wVvAZ UAiģ D PAAZ, QgAZ D uAZ z ĥuZ Asi ZA ɫvAP, v Pgۯ v eUA x, egĸɪiP q.

28. UAiP egĸɪi sAtA D zɱ x, måZ PZ UAA x,

29. v-V x, Uɧ D CevZ Aiiݣ zɱ x AiĪ JPAAii e. UAiPA egĸɪi sAtA DA v eU Pɯ.

30. AiidPA D ɫvA AiA DAPZ z Pɯ D GAv PZA, zgAZA D UgZA ĢPgu PɯA.

31. AA dzZ sqgAP UgZg ZqAP AiA D vZg q UAiģAqAZ AzAP zg. vAZ KP AUq uzgZ mɣ Ug Aii GeP Uɯ;

32. vZ m ƱAi dzZ sqgAZ Czs Am A Uɯ.

33. vAZ m CdjAi, Jd, ıįi,

34. dz, f, ɪiAi D egɫAi DAi;

35. AiidP D v vvg sAPۯ. GAv eãvZ v ePjAi DAi; eãv vۤAiiZ v, vۤAi PAiiZ v, PAi dPgZ v, dPg DsZ v;

36. D vZ s ɪiAi, Cdgï, ĮAii, VAii, iAiAii, vï, dz D - zɪZ ģ zzaA eAvA Wɪ DAi. Jd vAZ P Uɯ.

37. v ghjzg VA zzZ gZ AiiAZ mɣ zzZ ggZ Aii UgZg GzAwZ Gzzg AiiAv Uɯ.

38. UAiģ AqZ zĸ AUq zP Uɯ. A D PZ sqgAZ DP Czs Am vAZ m gAڧge Gv gAz Ug AiiAv UɯA.

39. GAv JsĪizg, izg, ï ge Gv Pzg AiiAv UɯA D Azuzg Pq A.

40. zã UAiP AUA zɪZ AgAv D eU Wv.  AA D e gg D CPgAZ Czs Am eU Wv.

41. vZ jA JAiiQêi, iAi, ģã, PAi, JAiêɣAii, ePjAi D Ai - eAvA Wɪ D AiidPA,

42. D iAi, ɪiAi, JAiieg, Gf, eɺú, İAi, Ki D Jeg - AtA D eU Wv. edAiiZ zñ S UAiP UAiģ PgAP U.

43. v q zA slA D Pq AvƸ; QvP zɪ vAPA q AvƸ vAiig Pɯ. Ai D sVA DAz sjA D egĸɪiAv GvZ De sê Aii AiiAv DAi̯.

 

AiidPA D ɫvA v zA

44. v ɼg g, zA, xi sA D ziA - AZ AU Pgģ zg Swg Pɯ PqAa dvAii WA PPAP ɪ; vAtA vAvA AiidPA D ɫvA v PAii A eAii v ɪU gAZ vAv Am JPAAii Pgģ zgAP eAii D, QvP ɪ PgAP ɪ AiidPA D ɫvA A dzP g AvƸ sUۯ.

45. v D zɪa ɪ Pgۯ, D ĢPguZ ZAiiۯ; UAiP D zgP zzZ D vZ v A AiĪiAP Cĸgģ ɪ Pgۯ.

46. QvP UAiPAaA WgtA D zɪZ iP UAA w D CUA VvA zzZ D DsZ P x zAţ DAii.

47. CA egĨɯZ Pg D ɺɫAiiZ Pg U EAiį P UAiPAP D zgPAP vAZ m UeA iuA vAZ Am v, D ɫv vAv v Am DgƣZ AeAP v.