gAiiAZA zĸA ŸP 

25

1.     ezQAiiZ gdmZ g, zs AiiZ zs , ƣZ gAii ɧPqeg D U ʣ A egĸɪiZg zsq W D gP q W. vuA gZ sAtA qZ t Az.

2.     gP W q ezQAiiZ EP g AiiAv Gg.

3.     Zƪ AiiZ , gAv q zP Ppu e D PP PAAii Su ļA . 

4.     vz vAtA gZ UgAP gP Pɯ. gAii D U vZ ʤP gv ɼg gAiiZ Gz VA zã UgA zsA D zgAv sAii Uɯ. PAiiUgA gP q W zPģ v CgZ mɣ Uɯ.

5.     u PAiiUgAZA ʣ vAa m zsgģ UɯA D gAiiP ejP VA Aiiݣg zsg; vZ U ʤPA vP Aq.

6.     vAtA gAiiP A Pgģ jAv ƣZ gAiiA q D xAAii vuA vP Piu A.

7.     vuA ezQAiiZ vAP vZZ zƼA Pg fA igAi. GAv vuA ezQAiiZ zƼ PAPģ PqAi D vP AQA Azģ ƣP .

8.     AZ AiiZ v - ƣZ gAii ɧPqegZ JPt g - CAUgPPAZ Cw ɧdgz ƣZ gAiiZ w P egĸɪiP DAi.

9.     vuA gZA Ag, gAiiZA gg D egĸɪiAwA VA WgA ģ WA; gP q WgZ Ge Pɯ.

10. GAv CAUgPPAZ Cw A D Pì ʤPA egĸɪiZ sAtAZ Ug PƸAi.

11. GAv CAUgPPAZ Cw ɧdgz egĸɪiAv Gg PP D vgAP A Pgģ ƣP .

12. u zɱZ xq zĨAP CAUgPPAZ Cw ɧdgz zPAļA D vA Pi PgAP q.

13. gZ AgZ vļ SA, ZPAZ o D gZ AgAv vļ zAi PAiiUgA qģ vAZ Pq Pgģ UA vļ ƣP A.

14. AgAv ɪ Swg jA vA, PAiv, Pv, sg, P D vĽA VA DAiݣA vAtA A. 

15. v sAii CAUgPPAZ Cw zsAvnA D vA A; sAUgZA PɯA vA UA sAUg Swg D gĥZA PɯA vA UA gĥ Swg.

16. A gZ Ag v Pɯ zã vļ SAAZA, vļ zAiiZA D ZPAZ oAZA vļ QvA DA u PuAZ ePģ A .

17. gP SA Cm v HAZ D; gP SAZg AZ v GAZAiZA izA DA D iz sAtA vļA e D vĽA zAA DA.

18. CAUgPPAZ Cw zs AiidP gAiiP, zĸ AiidP eɥsAiiP D vUA zgPAP A Pɯ;

19. gAv vuA ʤPAZ CwP, gAiiZ AZ AwAP - DP gAv D-, ãwZ RPP - PP ʤP ɪAv sj Pgۯ - D gAv DP D ߸ UjPAP A Pɯ. 

20. CAUgPPAZ Cw ɧdgz vAPA jAv ƣZ gAiiA q.

21. gAii vAPA ivZ zɱZ jAv fA igAi. CA dz D iAiizɱAv v e.

 

dzZ ge UzAii

22. ƣZ gAii ɧPqeg dzZ zɱAv gAP Pa dj WA vuA CPiZ v D Z v UzAiiP ge Pɯ.

23. ƣZ gAii UzAiiP ge Pɯ vA DAị U ãw D ʤP UzAiiA eP DAi. vAaA AA: vAiiZ v EAiį, PgAiiZ v eú, måsZ vĪvZ v gAii D iPZ edAii.

24. UzAii v Wɪ ãwAP D ʤPAP A: PAiiUgAP AiģPv. zɱAv g D ƣZ gAiia ɪ Pg D vī S fAivv.

25. u v AiiAv vAiiZ v D JõiZ v, gAiiZ PmZ EAiį v ģA A DAi D vuA UzAiiP D eAv vZ A D dzɪ D Pì ģAP fA ig.

26. vz U P, A x qA AiiAv, ãwA A xAAi sAii g D JfP Uɯ, QvP vAPA PAiiUgAa gAv .

 

eɺAiiQãa m

27. dzZ gAii eɺAiiQãZ Z w۸ g, g AiiZ v۫ , ƣZ gAii Jï-gzP D gdmZ Aii g, dzZ gAii eɺAiiQãP AzAw m .

28. Jï-gzP vP g xg ZAi D ƣAv vZ A D gAiiAZ Zq HAZ Zg Ai.

29. eɺAiiQêi D Aa ĸ۬ Pr D D ft¨sg v gAiiZZ eg eɪۯ.

30. vZ U fvZ Pg vP Ue D vA svA gAii vP ø RA Aiiۯ.