7 vưAiiZg zq

1.     zĸ Ưƥsɣ D U sǪP D DP PĪP PgAP DAi g AiP ʤPAP vİAiiZg DPu PgAP, vZ ñigU ã PgAP D EAiİvA gzs ghdAP De .

2.     vZ vZ U ʤP PAiiP U.  vAa AS jA D: KP S vg eg AAiiz ʤP D g eg Wqɸg. AvA fA AiAP vAZ A Ẓ DAi ģAP SP zsgAP vA; vAZ d RgZ q D.

3.     vAtA vưAii VA D sAv ghj Pq DA g GgA D v gAzAiP zvZ mɣ Īi AiiAv D AAiP vưAii x Jã P QAiiã AiiAv g.

4.     vAa q AS ɪ EAiİvAP jhAm ij D vAtA JPP A: v VAZ U zñ Vģ qۯ. eA HAZ v, eA sA D zAUg vAZA d A QA Av.

5.     vj vAtA DA A WwA, D geAZg Ge lAi D gvsg g Pgģ g.

6.     zĸ Ưƥsɣ vưAiiAv D EAiİvAP PA D WqɸgAP sAii q.

7.     vuA gZ ñigU RAAi D Gzghj RAAii Dv u iw Ww; vuA U eU ã Pɯ D vAZ sAtA ʤPAP gǪ v D ʣP nA Uɯ.

8.     JzƫvAZ ãw D CvAZ sqj zAiiɼZ zɱZ ãzsPA A Ưƥsɣ VA DAi D u:

9.     zsAii, ve ʣP Pu eAii߱A PgAP D vP AUAP D vA DAii.

10. EAiİv D sAZg D vt zjAv, Ug Du Pgģ Dv v vAZ GAZAig; vAZ RgAZg AP wvA AA Aii.

11. zPģ, zsAii, AZ jw vAZg zsq WP; CA ve KPZ KP ʤP g .

12. veZ gAv g D ve ʤPAP ve A gQv A. ve ɪPAP zsqģ zAUļAv x Gi w ghg ve Dã q;

13. QvP v ghjAvA GzP vưAiiZ gv. v vɣ ۯ D DA g guUv Pgۯ. zsA D Di ʤPA A Ug D JP vZ RgZg ZqۯA D gAv PuZ Ĥ sAii gA g PgۯA.

14. v D vAaA AiisVA sPɣ ۰A D vj vAZ fê Pq DAZ wA D gZ gA qƣ D۰A.

15. jA, vAtA ve gzs Pɯ zúP D ve Pq AwAzs PgAP Pɯ wggP vAPA s w P vAii.

16. vAaA GvA ƯƥsɣP D vZ CPgAP Az eA D vuA vAZ iuA ZAP De .

17. ƪvAZA KP z AZ eg CjAiiUgA A sAii gA. vAtA sAv DA g GgA D EAiİvAZ Gzghj D Dã Pɯ.

18. Jzƫv D Cv ʤP Aii Zq D vAtA zAU zɱAv zv Pg DA g GgA. vAtA DA zs xq ģAP zQuP D xqAP ƪg zUZ Pƹ VA D JUɯ Pg GvgZ ɣ zsq. CjAiiUgAZA GgA ʣ Aiiݣg DA g Ggģ DA D vA U UAAv gƣ DA.

19. EAiİvA g D zɪP G ig, QvP vAtA vAZA zsAii AqA; vAZ zĸA vAPA q W D vAZ x AP vAPA mZ w.

20. CjAiiZA UA g, AAiiz ʣ, gx D Wqɸg Zø ø AiiAv vAPA q Wģ g. vưAiiZ AZ U Gz̪iAq S e,

21. D vAZ AAiA P; CA vAPA KPZ KP ø AiA eAii gA GzP ļA D vAPA vA iţ v.

22. vAaA sVA v ZPƣ q۰A D vAZ Ai D AiĪP AiĪv  vɣ ƣ gAZg D gZ zm Pg q۰A, QvP vAZ xAAii PAAii vA.

23. zPģ U P AUv ļģ GfAii D gZ S ģA sAA JPAAii e; AiĪP AiĪv, Ai D sVAA vAZ zsA DA. vAtA ƨm igģ iqA Pg A: zê vĪ D D zsA Aii PgA! vī CjAiiZ P Pq AwAzs PjA DiA q CAii Pɯ. 

24. *

25. DiA DvA PĪP PgAP PuZ ! zɪ DiA vAZ vAv WAv. zPģ D vɣ A D vAZ Pg VAZ xPƣ zsjP ɪvA.

26. DvA vAPA DAii D UA g ƯƥsɣZ ģAZ D vZ U ʣZ Dã m P Aii.

27. D vAa m eAZ DiA CP gA. D UįiA evA vA RgA, u D fAiA PۯA D Di A Di zƼA Pg gA D Di AiiAsUA fê q D A A.

28. D AUA vA vī Z Pg Swg U D xZ A D Di D Di ŪeAZ vAP Uģ DiA P Aii v zɪZ A D vĪ VA w PgA.

29. GAv V s PgAP V D vAtA q v g D zɪP G ig.

30. u GfAii vAPA A: sA, zsAii WAii! D DP AZ ø gPAAii. g D zê RgAZ DiA zAii zPAiۯ; v DiA jA Aqģ W .

31. DiA PZ PĪP ļA ø Av eg, vī AU iuA A PgۯA.

32. GAv vuA v ģAP vAvAZ eUP zsq D v gZ UgAP D geAP nA Uɯ; AiiAP D sUAP vuA vAvAZ Wg zsrA. U gAv q g sgƣ Uɰ.