12 eɥs gzs JsĪiZA ghe

1.     JsĪiZ Ae JPAAii e; v esǣP Uɯ D vAtA eɥsP A: vA DvA gzs ghdAP QvP UɯAii D DiA ve AUv AiA QvP DAiAAii? D veA Wg ve ivAii s PgۯA.

2.     eɥsۣ vAPA e : A D e ʤP DvA gzs Ppu qAii Pjv DA. AA vĪiA DAi, u vī iP vAZ vAv qA P Av.

3.     vī iP PĪP PgAP vAiig Av u iP vZ, A e fa PjA DvA gzs ghdAP UɯA D g vAPA e Dã Pɯ. vg DvA ePq ghUAP vī QvP DAiiv?

4.     eɥsۣ VAiizZ ģAP d Pɯ D v JsĪi gzs ghe. VAiizZ ģA JsĪiZ ģAP .  JsĪiZ ģA A: vī VAii P JsĪi x ģ Uɯ Ĥ, D DvA vī JsĪiZ D ģZ zɱAv Pgv.

5.     VAii P JsĪiZ zɱP Z ezZ GvZ eU ã Pɯ. JsĪi x ģ DAii PuA iP r ZAP Aii u w Pɯg, VAii P vP Zgۯ: vA JsĪiZ AZ Ĥ? vuA Aii u e g,

6.     v vP v - tAP Aiiۯ, D Z P GZg PgAP eAii߸A v ɸ tv eg v vP zsgģ ezZ GvZ eUg fA igۯ. CA v Pg JsĪiZ AZ Zø duAP fA ig.

7.     eɥs gA EAiįAv AiiPv e߸. GAv VAii eɥs į D vP VAiizAv vZ gAv Pɦ. 

8.     *

9.     vZ GAv vɪiZ Eӣ EAiįAv AiiPv e.  vP wø v D wø zsĪ D. vuA D zsĪAP D Uv sAii U Pgģ D D vA v wø Ai P vg q. Eӣ v gA EAiįAv AiiPv e߸.

10. GAv v į D vP vɪiAv Pɦ.

 

11. vZ GAv eɧĮĤ AZ Kã EAiįAv AiiPv e; v zs gA EAiįAv AiiPv e߸.

12. GAv eɧĮĤ Kã į D vP eɧĮģZ zɱZ CAiiƣAv Pɦ.

 

13. vZ GAv gvƤv Z v Cã EAiįAv AiiPv e.

14. vP Zø v D wø v D, D v vg UqAZg g Pgۯ. v Dm gA EAiįAv AiiPv e߸.

15. GAv gvƤv Z v Cã į D vP JsĪiZ zɱZ gvƣAv DiQvAZ zAUg Pɦ.