4 g gP svg

1.     UA g ez Gvg GAv g eƱP A:

2.     JPP PĽAiP JPP S g ģAP AZ,

3.     D vAPA AU: AU ez zsA AiidP A g v Īv Ai g svg WAii D v vĪ A gģ vī gv gv v Īvg zg.

4.     eƱ EAiİvA z JPP PĽAiP JPP S AZģ Pq g ģAP DAi,

5.     D vAPA AUA: vī g vĪi zɪZ m P ez AAi zsPv AiiAv Z; EAiİvAZ PĽAiiAZ ASP j eAiA vĪ A gP JPP svg D SAzg WA eAii.

6.     v vĪ zsA KP gP eA eAii. sq Pg vīA sVA vĪ Pq Zg۰A: svAZ Cx QvA?

7.     vz vī vAPA C e A eAii: gZ ƯZ m Pg ezZA GzP Am eA; Aii, w ezAv Gvgۣ ezZA GzP Am eA. svg EAiİvAP WrvZA KP v gP.

8.     EAiİvA eƱ AU iuA PɯA. vAtA g eƱP DzɱP Cĸgģ EAiİvAZ PĽAiiAZ ASP j eAiA ez zs g svg Wv; vAtA v gP D v xAAii zg.

9.     GAv eƱ m Aiۯ AiidP G g v Īvg g svg G Pɯ; v xAAii De AiiAv Dv.

10. eA QvA g PP AUAP eƱP Dzñ D eA QvA Aiӣ eƱP AUA, vA UA Wq AiiAv m Aiۯ AiidP ez zsA A g; D P VA VA AAii Gv Uɯ.

11. U P Gv ɯ vrP Z ga m Aiۯ AiidP Gvg D P sq Uɯ.

12. Aiӣ Dzñ iuA gƨɣZ D UzZ Ae D ģZ Czs PĽAiZ P CAA Wɪ EAiİvA P Uɯ.

13. UU Zø eg ʤP gheP DAi e g Pg Gvg D ejPZ AiiݣZ PIJ Uɯ.

14. v g eƱP U EAiįZ zƼA Pg g Pɯ D v fAv Dg dA vAtA AiP i S, vA vP i S.

15. g eƱP A:

16. Ư a m Aiۯ AiidPAP ezAv Aii AiA AU.

17. D eƱ AiidPAP AUA: ezAv Aii AiAii!

18. gZ Ưa m Aiۯ AiidP ezAv Aii DAi D vAZ AAii vrP UZ ezZA GzP D ĪvP nA DAiA D AiAZ jA sgƣ A.

19. Aii ĻZ zs P ez Gv DAi D ejPZ GzAwP VίAv vAtA D vA ig.

20. ezAv q g svg eƱ VίAv G Pɯ.

21. GAv vuA EAiİvAP AUA: sq Pg sVA D Aii Pq svAZ Cx QvA u Zjv eg,

22. vī vAPA CA AUAP eAii: EAiį e AU P Īvg ez Gvj

23. QvP dA g vĪi zɪ D vA zAi Gvgۣ v D Pg PAi, vA g vĪi zɪ vī ez Gv AiiAv vĪ Pg wZA GzP PAiA.

24. gZ v Qv u xZ PA MAZ Swg D vī g vĪi zɪP AiĪ Z Swg vuA A PɯA.