17 ģ

1.     deZ iq v ģZ PĽAiP qg ļ Am : ģZ iq v D VAiizZ Ūe iQg KP ghej zPģ vP VAiiz D JzƼZ ļA.

2.     ģZ g vAZ UvAP, u CAieg, ïP, CAiį, Pɪi, åsg D ɫz - AZ UvAP D Am ļ; U deZ v ģZ zz AvvZ.

3.     ģZ v, iQgZ v, VAiizZ v, ɥsgZ v eɯƥsɺzP v v, Ug zsĪ iv D. vAaA AA; i, ƪ, U, į D wg.

4.     v AiidP JAiieg, ƣZ v eƱ D sqgA Pg AiĪ CA AUAP U: DiA Di sA zsA zAii A eAii u g AiP Dzñ . zPģ gZ DzɱP zsAii e vuA vAZ A gPP vAZ Aii sA zsA zAiiZ Am .

5.     CA ģP ez rZ VAiiz D Aii g zs Am ļ,

6.     QvP ģZ zsĪAP ģZ vAZ zɱAv Am ļ. u VAiiz ģZ g vAP ļA.

7.     ģZ zñ CgZ zɱ x PɪiZ GzAwP Pvv AiiAv gƣ D. xAAii x va g zQuZ PIJ K-v Pq D eƨP v.

8.     vZ zñ ģZ Dã D, u v iv ģZ zɱZ gg Dģ vA JsĪiZ Dã DA.

9.     GAv w g P P zA; Z zQuP ģZ gA ĢA xrA JsĪiP ļA; ģa g Z GvgZ PIJ Zģ zAii Pq DSg ev.

10. zQuZ zñ JsĪiZ, D GvgZ zñ ģZ; zAi vAa zUA i g; GvgP vAa g Cg AiiAv D GzAwP EPg AiiAv ۰.

11. AZ Aii, EPgAv D DgAv, ģP v-Aii D vaA gA, EAiii D vaA gA, zg D vaA gA D , vP D vZ , Vz D vaA gA, D wã zA A UA ļA.

12. ģZ AeAP A VA gA ã PgAP eA zPģ PUg zɱAv DP Gg.

13. EAiİv Zq e GAv vAtA vAPA Uįi P Ai; u vAtA vAPA sAii zsAAi Av.

 

deZ Ae Zrv Īv iUv

14. deZ AeA eƱP A: vĪA DiA QvP KPZ r D KPZ Am DA zAii Pgģ Aii? D P eAi D, QvP g Dg wv Zq Dz W.

15. eƱ vAPA e : vī AS ww q D vg gP Z D vA Pv xAAii jfvAZ D gɥsĪiAZ zɱAv vĪ v KP Īv vAiig Pg, QvP JsĪiZ zAU zñ sê Cg Dv.

16. vz deZ AeA e : zAU zñ DiA Av; u sAv Pgۯ Pq PUgA Pq APZ gx Dv, D vZ jA v-Aii D vZ gA D eeAiįZ sAv PgۯA Pqɬ v Dv.

17. zPģ eƱ deZ WguP, JsĪiP D ģP e : vī q  ASa e D vī sê Dv. vĪiA KP Am iv Aii,

18. Ug zAU zñ ļAP eAii. vAvA DvA g D, u vī vA Pvgv. PUgA Pq APZ gx Dv D v Dv vj vAPA zsAA vī Pۯv.