16 deZ PĽAi

1.     deZ AeAP qg ļ zñ ejP VA D ez x CguZ GzAwP ejPZ Gzghj AiiAv gƣ D. GAv v zɱa g ejP x Aii Zqģ vɯZ zAU zɱP v,

2.     vɯ x w eP v D Cmgv Pq DQvAa g Gvg.

3.     GAv w C۪Z PIJP zAţ ZswvAZ g AiiAv D PAii v-gã AiiAv D Ueg AiiAv v; xAAii x Uɰ w zAiiPq DSg ev.

 

JsĪi

4.     deZ vAP, ģP D JsĪiP D zAiiZ Am ļ.

5.     JsĪiZ PĽAiZ UvAP ļ zñ : GzAwP vAZ zɱa g Dmgv-Czg x Aii v-gã AiiAv v,

6.     D xAAii x zAiiP. GvgZ Pvv x w WAţ GzAwZ PIJ vv-P v D vA Gv GzAwP eƪP v.

7.     eƪ x w P zAţ CmgvP D gP v D ejP U Gv ez Pq DSg ev.

8.     v x w C۪P P P v D zAiiPq DSg ev. JsĪiZ PĽAiZ UvAP ļ vAZ zAiiZ Am.

9.     Z Aii, ģZ zɱAv JsĪiZ AeA Swg UA zg gP gZ UA vAPA ļ.

10. u vAtA UegAv Pgģ D PUgAP sAii zsAAi Av. zPģ v De AiiAv JsĪiAv Pgģ Dv; u vAPA Uįi PgAP Aiiv.