EwZA AiA ŸP

6 ɫZ vAa Avv

1.     ɫZ v: Uɱ, Pƺv D gj.

2.     UɱZ vAaA AA A: , D ì.

3.     PƺvZ v: Cii, Eeg, ɨã, GfAiį.

4.     gjZ v: i D IJ. D Ūe iuA ɫZ Uv :

5.     UɱZ: vZ v , vZ v dv, vZ v f,

6.     vZ v eê, vZ v Ez, vZ v eg, vZ v eAiivgAii.

7.     PƺvZ v: vZ v Cãz, vZ v Pg, vZ v Cg,

8.     vZ v J̣, vZ v JAiis, vZ v Cg,

9.     vZ v vv, vZ v GjAiį, vZ v GfAi, vZ v .

10. J̣Z v: CiAii D Cêv.

11. vZ  v J̣, vZ v eåsAii, vZ v v,

12. vZ v JAii, vZ v egúi, vZ v J̣.

13. J̣Z v : Aiį iq, CAii zĸ.

14. gjZ v : Ļ, vZ v .

15. vZ v ì, vZ v VAii, vZ v CAii.

 

AgAv UAiP

16. ƯZ mP KP v eU ļ GAv zz AgAv UAiģ ɪP AiP Pɯ Ĥ :

17. A egĸɪiAv Ag Ag v divvAZ Av UAiP e ɪ Pgۯ; v D ɪ Piĸg Pjv D.

18. ɪAv D Q D vAZ v: PƺvZ vA z: UAiP êi, eAiįZ v, AiįZ v,

19. J̣Z v, egúiZ v, JAiïZ v, vƪZ v

20. dƥsZ v, J̣Z v, ĺvZ v, CiAi v,

21. J̣Z v, eAiįZ v, CdjAiiZ v, eɥsAiiZ v,

22. vvZ v, CgZ v, JfAiisZ v, PgZ v,

23. EegZ v, PƺvZ v, ɫZ v, EAiįZ v.

24. vZ s Ds vZ GeP gۯ: Ds gQAiiZ v, AiiZ v,

25. PAiįZ v, AiiZ v, İAiiZ v,

26. JwZ v, egZ v, CzAiiZ v,

27. KvZ v, fiZ v, ìZ v,

28. dvZ v, UɱiZ v, ɫZ v.

29. zP gjZ v: QòZ v Kv, CZ v, ĮPZ v,

30. AiiZ v, CfAiiZ v, AiiZ v,

31. CZ v, Z v, ɪgZ v,

32. ĻZ v, ƲZ v, gjZ v, ɫZ v.

 

 

g ɫv

33. vAZ s, ɫZ Ae, zɪZ AgZ Av ɪP AiP e.

34. u Dgƣ D vZ v êi藺AiZ ɢZg Ai ۯ D zsAZ ɢZg zsA ۯ. zɪZ ɪP Aiӣ Dzɱ iuA v gi v ܣAv ɪ Pgģ EAiį v ava ø ZAiiۯ.

35. DgƣZ Ae: vZ v JAiieg, vZ v ú, vZ v Cñƪ,

36. vZ v Q, vZ v Gf, vZ v egAi,

37. vZ v gAiv, vZ v CjAi, vZ v Clƨ,

38. vZ v ezP, vZ v Cêie.

 

 

ɫvAaA gA

39. vAPA zɱAv vAZ Z eU : PƺwvAZ UvAv DgãZ AeAP, vAPA j Ľ zPģ,

40. dzZ zɱAvA ɨã D vZ sAtAa Zga Īv .

41. u Aiiݣ Īv D g sAtAZ UA AiAZ eɥsţZ v PɨP .

42. DgƣZ AeAP U eU ļ: DZA g ɨã, D vZA ZgZA Aiiݣ, dwg, J֪ê D vZA ZgZA Aiiݣ,

43. ïã D vZA ZgZA Aiiݣ, zɩg D vZA ZgZA Aiiݣ,

44. D D vZA ZgZA Aiiݣ, v-ɪı D vZA ZgZA Aiiݣ;

45. D fZ PĽAiZ zɱAv: Uɧ D vZA ZgZA Aiiݣ, Cɪv D vZA ZgZA Aiiݣ, Cvv D vZA ZgZA Aiiݣ.  VA ļģ vAPA ZgZ AiiݣA A vg gA DA.

46. ģZ Czs PĽAiZ zɱAv, PƺvZ g AeAP zs gA qg A.

47. UɱZ AeAP, vAvAZ Uv iuA, EPg, Cg, s۰ - AZ PĽAiiAZ D Av ģZ Czs PĽAiZ zɱAwA vg gA qg A.

48. gjZ AeAP vAvAZ Uv iuA gƨɣ, Uz D eɧƮƣ - AZ PĽAiiAZ zɱAwA g gA qg A.

49. EAiİvA ɫZ AeAP A gA vAZ ZgZ AiiݣA A A.

50. dz, Aiã D f - AZ PĽAiiAZ zɱAwA A gA, vAPA vAvAZA A qg A.

51. PƺvZ AeAZ UvAP JsĪiZ PĽAiZ zɱAwA gA qg ĽA.

52. vAPA A gA A: JsĪiZ zAU zɱAvA DZA g Pɪi D vZA ZgZA Aiiݣ, Ueg D vZA ZgZA Aiiݣ,

53. ePAiii D vZA ZgZA Aiiݣ, v-gã D vZA ZgZA Aiiݣ,

54. CAiiã D vZA ZgZA Aiiݣ, Uv-jã D vZA ZgZA Aiiݣ,

55. D ģZ Czs PĽAiZ zɱAvA Dg D vZA ZgZA Aiiݣ D Aiii D vZA ZgZA Aiiݣ. A UA PƺwvAZ g UvAP ļA.

56. UɱvAZ UvAP ģZ Czs PĽAiZ zɱAwA ļA gA: AvA Uï D vZA ZgZA Aiiݣ, Cgm D vZA ZgZA Aiiݣ.

57. EPgZ PĽAiZ zɱAwA gA: Pzɱ D vZA ZgZA Aiiݣ, zgv D vZA ZgZA Aiiݣ,

58. gv D vZA ZgZA Aiiݣ D Dêi D vZA ZgZA Aiiݣ;

59. CgZ PĽAiZ zɱAwA gA: i D vZA ZgZA Aiiݣ, Cã D vZA ZgZA Aiiݣ,

60. PP D vZA ZgZA Aiiݣ, gɺè D vZA ZgZA Aiiݣ;

61. s۰Z PĽAiZ zɱAwA gA: UAiiAvA Pzɱ D vZA ZgZA Aiiݣ, ã D vZA ZgZA Aiiݣ D QgvĪi D vZA ZgZA Aiiݣ.

62. gjZ g AeAP eɧƮƣZ PĽAiZ zɱAv ļA gA: jã D vZA ZgZA Aiiݣ, vg D vZA ZgZA Aiiݣ;

63. ezZ r ejPƯVA, u ezZ GzAwP, gƨɣZ PĽAiZ zɱAwA gA: CguAvA eg D vZA ZgZA Aiiݣ  

64. Pzêv D vZA ZgZA Aiiݣ, åsv D vZA ZgZA Aiiݣ.  

65. UzZ PĽAiZ zɱAwA gA: VAiizAvA gv D vZA ZgZA Aiiݣ, ĺĪi D vZA ZgZA Aiiݣ

66. ɱã D vZA ZgZA Aiiݣ, eeg D vZA ZgZA Aiiݣ.