EwZA AiA ŸP

23 ɫZ AeAZ U

1.     zz ivg e D vZ ø VA vz vuA D v A EAiįZ gAii Pɯ.

2.     GAv vuA EAiįZ sqgAP vAZ AiidPAP D ɫvAP JPAAii Pɯ.

3.     wø D vAZ Ai AiZ ɫvAa Ut Pɰ D vAa AS Dnø eg D.

4.     vAZ zs Zø eg gZ AgAv ɪ Pgۯ, eg CPj D AiiPv, D

5.     Zg eg zgP e߸ D Zg eg zz gZ v v PɰA eAv eƪ va w Pgۯ.

6.     GAv zz ɫZ v Uɱ, Pƺv D gj - APA Cĸgģ ɫvAP UA sfv Pɯ.

7.     UɱZ AeA zs: z D ì.

8.     zZ v: eɻAiį Ai, evi, eAiį; U ļģ vU. 

9.     ìZ v: ɯêv, fAiį, g; U ļģ vU. zZ WguAZ Sɰ.

10. ìZ v: dv, fã, eɪDZ, jAi; ìZ v; U ļģ Zƪ.

11. dv iq, fd zĸ, GAv eɪDZ D jAi. iu zUAP eA sVA wA zPģ vA KPZ WguA u Sƣ DAii.

12. PƺZ v: Cii, Eeg, ɨã, GfAiį; U ļģ Zƪ.

13. CiiZ v: Dgã D Ai. gi v Ajv PgAP DgãP U zg; jA vuA D vZ vA g Pg zsA smA, va ɪ PgAP D vZ A Dz A eAii DA.

14. zɪZ ģ AiP D vZ vAP ɫZ PĽAiZ KP Am P                    Sۯ.

15. AiZ v: Uɱi D JAieg.

16. UɱiZ v: ɧAiį, Ai.  

17. JAiegZ vA zsA gɺAi Ai. JAiegP g v v. u gɺAiiP eAi v D

18. EegZ vA zsA ɯëv Ai.

19. ɨãZ v: ejAi Ai, CjAi zĸ, dfAiį w, ePAiii Zƪ.

20. GfAiįZ v: P Ai, EAii zĸ.

21. gjZ v: Ļ D Ʋ. ĻZ v: JAiidg D Qñ.

22. JAiidg v A į; vP zsĪ iv D, D vAZ AA, QñZ v vAZ Pq U e.

23. ƲZ v: Ļ, Kzg, egɪv; U ļģ vU.

24. D Wgu iuA ɫZ Ae D D WguZ Sɰ; vAPA JPPPZ dģ Pgģ vAaA AA zR PɰA.  vAtA ø gA sg GAv gZ AgAv ɪ PgAP eAii D.

25. QvP zz A: g, EAiįZ zɪ D eP ɪ D egĸɪiAv v Wv.

26. GAv ɫvA vZ ɪP Ue D Ǫ gAP eAii u .

27. zz iu De iuA zR e ɫv ø D vAZ Ai AiZ e߸.

28. vAZA Pi A: gZ AgAv ɪ Pgۯ DgƣZ vAP PĪP Pj, DAUAa D PqAa zSgS Pj D v v A D zɪZ AgZ ɪP Ue D vA g RAAiAAii Pi PgA;

29. ĥuZ GAq, CߧAi Swg Gv۪i m, Rg GAq, PAig sdģ Pɯ D vï s Pɯ - A UA vAZ dg S DۯA.  

30. vtA gP ø PA vAZ Aeg gP CUA D w A fg eA eAii.

31. vZ A, CiZ D GvZ A êi藺Ai slAiiۣ vAtA zsjv AS g Pg fg eA eAii.

32. jA vAtA divvAAv D v ܣAv ɪ PgAP eAii D gZ AgAv ɪAv vAZ sAP, DgƣZ vAP PĪP PgAP eAii.