EwZA AiA ŸP

11 zzP EAiįZ gAii Pgv

1.     V EAiį e ɨAv zz sAtA JPAAii e, D vAtA A: D veZ qiaA.

2.     A A Dg gdn ZAiiۯ vz EAiİvAZ gheA vAZ Sɮu WvAii, D g ve zɪ vP AUA: vĪA e e EAiįZ Uƫ eA eAii D e e EAiįZ sqj eA eAii.

3.     zPģ EAiįZ iq ɨAv gAiiA DAi; D zz ɨAv g fg KP Pgg Pɯ, D vAtA, g Aiį  GzɲA AU iuA, vP iRģ EAiįZ gAii Pɯ.

 

zz egĸɪi ã Pg

4.     zz D EAiİv egĸɪiZg, u eɧĸZg zsq WAP sAii g; v zɱZ eɧĹv.

5.     eɧĸZ A zzP A: vA AU vg gѣAii. vju zz AiƣZ ge ã Pɯ; Aiƣ zzZA g.

6.     zz A: e Pu JP eɧĹvP Ai fA ig, v ãw ev. egAiiZ v eƪ Ai Pg g, D vP ãw Pɯ.

7.     zz geAv PgAP U D CA vP zzZA g u A qA.

8.     vuA g sAtA, į x U sAtA KP Ug Az D eƪ QZ gZA ţg浪iu PɯA.

9.     zz Zq D Zq e, QvP zgAZ g vZ A D.

 

zzZ ghej

10. g EAiį A AU Gv iuA zzP gAii Pg Swg vZ geAv U EAiį A vZ P Wɪ PĪP Pɯ S ghej . zzZ ghegAa n : PZ v dèAiii, vUAZ Sɰ. v D s Wɪ wA duA gzs ghe D vuA vAPA KPZ fA ig.

11. *

12. vZ GAv vUA ghegA zs, zzZ v, Cûv JAiieg.

13. -zêiAv gheP JPAAii e vz v zz A xAAii D. xAAii d sgA KP v DA. P AiiA P vz

14. v D zz vAv zPv g D vA Aģ vAtA AiiAZ Ag Pɯ. jA g vP KP q dAii sAiA.

15. gɥsĪiZ sAv g Wģ D vz wø ãwA zs vU du RqZg zAţ Czįi sAAiigAv zzA DAi.

16. zz sz eUg D D AiiAZA KP gPz vɪiAv DA.

17. zz q Dɣ A: vɪiZ zm Pq D AAiiۯA GzP qģ iP AiA A eg QvA gA evA!

18. vz vU ghej AiiAZ gAv Uɯ, D vAtA vɪiZ zm Pq D AAiiۯA GzP PqA. u vAtA vA zzP qģ A vz zz vA AiA DAi̯ , Ug vuA vA gZ iP sAii vA,

19. D vuA A: CA PgAP g iP eA! D fa PjA Uɯ ģAZA gUv A PA AiA? QvP D fa PjA vAtA vA GzP qA; zPģ vA AiA v DAi̯ . CA PvA v vUA ghegA PɰA.

 

zzZ g ghej

20. eƪZ s CAii wAZ Sɰ. v D s Wɪ wA duA gzs ghe D vuA vAPA fA ig, D CA wA zsA vuA DP KP A eqģ WvA.

21. wA zsA v sê AP e D v vAZ ãw e; u v vUAP i e .

22. eɺAiizZ v PAiįZ ɣAi KP g ghej D vuA jA PvA PɰA. vuA ƪZ zUA gP iAiiAP fA ig. s q v JP vuA JP AAii zAţ JP AP fA ig.

23. vZ jA vuA AZ v GAZAiZ JP JfUgP fA ig. JfUgZ vAv uZ nAi v s D eg ɣAi KP zAq Wɪ vZg q D JfUgZ vAv s Mqģ Wɪ vZZ s vuA vP fA ig.

24. CA PvA eɺAiizZ v ɣAii PɰA D wA zsA vuA KP A eqģ WvA.

25. wA zsA v sê AP e. u v vUAP i e . zz vP D CAUgPPAZ CzsP Pɯ.

26. g ghej: eêZ s CAiį; vɪiZ zzZ v J;

27. ggZ v; ɯƤv ɯe;

28. vPêZ EPñZ v Fg; CvvZ CAieg;

29. ƱZ PAii; CZ FAii;

30. måsZ ĺgAii, måsZ Z v ïz;

31. fZ zɱZ VAiiZ jçAi v FlAii; gvãZ ɣAi,

32. -UZ gAii; v--CgZ CAiį,

33. jêiZ Cev; ãZ JAiR;

34. VeãZ êiZ v; ggZ UAiZ v eãv; ggZ PgZ v CAiii, HgZ v Jåsɯm;

35. *

36. PgZ v åsg; ɯäv CAi;

37. PZ e; JAi v gAii;

38. vZ s eAiį; VAiiZ v Ĩg;

39. Cv eɯP; AigvZ gAii, egAiiZ v eƪZ P;

40. dwgZ Fg; dwgZ Ugɨ;

41. wv GjAi; CAiiAi v ez;

42. gƨɤv eZ v Cã, gƨɤvAZ Sɰ D wAZ Cw;

43. iPZ v ; wv eñsm;

44. CgvZ GfAi; CgAigZ viZ v i D eɬAiį;

45. Z v eɢAiiAiį D vZ s wfv eú;

46. ĺv JAiį; JߪiZ v ejçAii D eñAi; ƪv Ev;

47. JAiį, Nz D eèZ eAiį.