>

7 A Evg ģA P

1.     A Evg ģA jA Ĥ D iwAiZ Pɯ xi ģZ Ae. e DAii UsAv f Pq Wqƣ D;

2.     JP zzZ Aii A D UfvZ RıAi A zs Ai AiiAv gUAv A DPgƣ DAiA.

3.     A dA vz AAAii i gA ɪA, Di ĸAP Ƹģ gۯ sAAig A qA D VA Pgv vA AA Pɯ Ai De gqA.

4.     sAiiA gɪت dvAiģ iP UAi.

5.     RAAiiZ gAiiZ CvZ DgAs zĸ jw eA ;

6.     QvP fvAv vg gAP PAP m KPZ, vAvA sAii gAP m KPZ.

 

euAii zɪZA zuA

7.     AA iUA D iP t Ľ, AA w Pɰ D euAiZ Cv eɲA DAi.

8.     gezAqA D AA Zq AA w Az Pɰ; wZ Pq g Pgģ UøPAii PAAii Aii u AA SA;

9.     PAZ CưP itP A wZ Pq g Pj, QvP wZ Pg UA sAUg KP a֨sg gA, D wZ Pg gĥA g iw.

10. sAi D ƨsAi AA wZ Zq U Pɯ, D Geq w iP Zq eAii e, QvP wZ d PɢAZ .

11. wZ gg U g iP ļ D wZ vAw Cg UøPAii .

12. U iP AvƸ A , QvP euAii vAa m g;  u w vAa DAii u iP Pv vA.

13. z Pӣ wZ A A P D y Pӣ A w Alģ vA, wa UøPAii A Ǫ zj.

14. QvP w ģAP KP CPAii A, vA s PAP zɪa EUv ļ, Pu A ļA ztA vAa sg Pgv. zɪZ gu Swg A w

15. V iuA GA D zuAP s wA aAvA fA Pgģ WA zê iP A. QvP vZ euAiP m zPAii D vZ zAvAP Zƪ g.

16. QvP D Di GvA A vZ vAv DA; vZ jA V D t D z.

17. QvP vuA iP DvAv D Aa t ; CA iP Aga iAq D ƼvvAZA PAizs Pv eA.

18. PZ DgAs, CAv D zs, AiiZA vv,

19. gAaA ZPA, PvAZA ܣ,

20. ƣwAZA AAii, gm ƣwAZ s, za Pv D ģAaA aAvA, ghiqAZ zs ew D AZ Uu- eA ţ DA, eA GUإA DA UA A PA,

21. QvP euAiģ, U AZ Wqgڣ iP PAiA.

 

 

euAiZ s D wa rP

22. euAiAv KP Cv D. Cv zAv, v, Cwi, fg, P, qrv, wP, , v, CRAq, zAii, Zvg,

23. DqA e D, Gj, ģAP U, yg, gQv, Av, zzg, PP, D v zAv, D P CvA P e߸.

24. QvP euAiZA Z U ZA Zq qrv; w Ew jz Q A w vg gģ Pg.

25. w zɪZ zZ , zzgZ ĻAvA z Mv; zPģ PAZ A wZ vg jU.

26. QvP w P GeqZA wA, zɪZ zZ Rv v D D vZ gɥuZ gĥg.

27. w JQZ eg, w UA PgAP P; Du z߸A gţ, w Ag g  D AvwA AiiAv sUɪAv CvA vg jUģ zɪZ EAP D zAP GAii.

28. QvP e euAi AUv fAiv, vZ iv zê U Pg.

29. w Aii Zq dv, PvAZ g õ; GeqP g Pɯg wZ xi ܣ Wv,

30. QvP Geq GAv gv Aiv, u Aii euAiZg dAii gAP P.