12

1.     QvP ve C Cv UAv D.

2.     zPģ g, vA ZPAP zsAiiAii; D vAtA DA Smɥu Aqģ veg zg Swg vAZ vAZ vAPA GUظ Pgģ vA vAPA j z vAii.

3.     ve v zɱZ gv AZ vĪA zñ PɯAii,

4.     QvP vAtA PAmZ Pg Pɯ; ezīzaA PiA PɰA D Cv jw ZAi,

5.     sUAP vAtA zAiģ fA ijA, AiZ eɪ ɼg ģAZA i SɯA D vAZA gUv wA AiİA; UĦv jwA sU WA wA Qv eA;

6.     DAiiAii gzsg fê Pq۰A, zPģ Di ŪeAZ vA vAZ PgAP vĪA zsg PɯAii,

7.     D jA U zɱA vP Zq UZ D zɱAv zɪZ sUAZ AiU e PgAP vĪA AAii.

8.     u wA gv AAii ģA zPģ vĪA vAPA zAii zPAii D vAZ ĺ Pg Swg vĪA ʣP zsq DA UAfĸAP zsqAii.

9.     gheAv v CzsiAP itP ģAZ vAv WAP gAPļ ƣwA A JP Pog Gv JPZ Tu vg Aii PgAP ve evA,

10. vj xr xrZ P vAZA vP gqAP vĪA vAPA C̸ Aii; u vAZ DgAs zĵ, vAZ d x wA SnA D DA aAv zAP wA PAv u vA RgAZ euAii.

11. DgAs x w KP g q . PuAii AiiP Uģ vAZ vAP P Aii߸ gAP vĪA Aii PgAP AAii;

12. QvP vĪA QvA PɯAAii? CA vP ZgAP PuZ eAii? ve iuP Pu gzs Pjv? PZ ev, vP, vZ gZgP, Pu UģAg Pjv? Czs ģAZ P Wɪ Pu ve Pg gv?

13. QvP UAa dvAii Wv ve sAii zĸ PuZ zê ; vĪA Cw AiitAii PgAP AAii u zĸ RAAiiZ zɪ Pg gd Pgģ zPA Ue .

14. vĪA P AiAZ P Wɪ PuZ gAii sqj ve gzs gAP P.

15. vA wAv D vA w CPg ZAiiAii; P s Aii v ģP P A ve zP CAiU u vA SAii.

16. QvP vf ve wAvuZA Ƽ, UAZg vP D vA zsu vP UAa zAii PgAP Aii.

17. P veA zzgu iģ Wɣ vz vA vf Pv zPAiiAii; D va MP Dģ Gzlu zPAiۯAP vA P AiiAii.

18. u Pۣ vA sê g eg ƪAiģ vA v PgAii D q zAiiAiģ Dg CPg ZAiiAii, QvP vA ve Rı iuA vf zPA PAii.

19. C g A vĪA ve eP PAiAAii, itP ģA zAii DAP eAii u vAPA zPƪ AAii; vZA av PgAP vA ve sUAP D̸ vAii u vĪA vAPA s Aii. 

20. QvP, ve sUAZ zĸAP gua P s D eg, vĪA Ev eUvAiģ D ƹPAiģ vAPA P Aii Q vAtA DA Smɥu AqAP vĪA vAPA ü D D̸ Aii;

21. vg e sUAZ ŪeA Pq Ĩsi sA sg Ư v S vĪA PɯAii, v ve sUAP Qv ZvAiģ vĪA P Aii!

22. zPģ D ghr Pgۣ vf zAiiAii ģAv zsgAP D D ghr ev PPļ zAP vA DiA P AiiAii, u Di zĸAP w eg AmA AiiAii.

23. Su D Smɥu fAiv ģAP vĪA vAZZ PAmZ PgA A qq Aii,

24. QvP wA AQ m zsgģ ê Aii UɰA, D PAmZ ƣw  vAtA D zê Pgģ Wv, D CA z v sUA jA wA sƪ rA.

25. zPģ wA z vA sVA u Rģ, P vAZ SɨAi Pg Swg, vĪA vAPA P Aii.

26. u SɨAiiAZ PP P vAP zɪa AiU P sUAP ļ۰.

27. QvP, wA PAv Dۣ, e ƣw vAtA zê u S D eAZ A vAPA P sUAP ļ, v ƣwAZ vAPA gU DAi, D e zɪP MAP vAtA Eg PɯA, v zê Rg zê u wA M̰A D vAtA vP iģ Wv. zPģ vAZg gAw g S D.