5

1.     e zPAg D eA zz AivA. 

P: EA, SAii D AiAii, U ɨ eAii.

 

ZA Vv

:

2.     A zģ DA, u eA Pe eUA DA. DAii! e ë zg qAii: zz: e s, e PUAq, e , e ju, zg GUA Pg; QvP eA ivA z eA, e Pø gv GzxAA sgv.

:

3.     AA eA DAUA PqA, A vA v WA? AA e AAii zsįv, A v v PgA?

4.     zgZ gPAv  e ëģ D v W; eA Pe e vg UAZ P̯A.

5.     e ëP zg GUA PgAP A GnA, e vA x UAz, e mA x z UAz TZ nZg U.

6.     AA e ëP zg GUA PɯA, u e ë WAţ xAAi Uɯ.  AA vP zs, u v iP ļ , AA vP G ig, u vuA e . 

7.     gAv g Pgģ D gUg iP sm. vAtA iP igA, vAtA iP WAii Pɯ, UgZ gPA e ɯ Pqģ .

8.     egĸɪiZ zsĪA, A vĪiA v WA AiiA: e ë vĪiA ļv eg vī vP QvA AUۯv? EvAZ: A U A C eA.

 

Pg :

9.     AiiA z sê Azg, ve ë Pq DP ë Pq D Zrv QvA D? vĪA DiA CA v S WAP ve ë Pq DP ë Pq D Zrv QvA D?

 

:

10. e ë zs D vA, egA zsA v Glģ .

11. va vQ Cm sAUg, vZ z Pø P P P.

12. vZ zƼ zUZ A P, zzAv v vv, ghjZ zUg v v.

13. vZ U gۯ UAzs ghiqAZ RAiiA P. vZ Am A, UAz vAvA U.

14. vZ v ut Ai sAUgZ zAq, va Pq ïtAiiA zsAA zAvZA sP.

15. vZ AAii sAUgZ qAZg Ai AUggZ SA vZA gƥ ɧƣ PA, zɪg gPA PA õ.

16. vZA GƪA zsgAvA zsg, v UZ ģúP. egĸɪiZ zsĪA, e ë, e E.