1

 

 

 

1.     AA VvAvA Vv.

AiA Vv

:

2.     D vAqZ GiA v iP G A! ve U zPAg   zsg,

3.     ve vɯAZ P, v UAzs z jA veA A; zPģ ZAi ve U Pgv. 

4.     g iP ve AUv; Z, D zsAA! gAii iP D PqAv g. vA D AvƸ D G, zPAg ve U D StۯA;  RgAZ ve U PgAP s.

5.     egĸɪiZ zsĪA, A A, vj Azg, PzgZ vAA jA, A q jA.

6.     eg zg Wv gPv, QvP A A, vAv qģ A PA. e DAii vAP e gU DAi, zPAļ gPAP vAtA iP AiA;  eZ zPAļ AA gPAP v.

7.     e U, AU iP: ve Aq vA RAAii ZgAiiAii? zƣgA vA vAPA  RAAii ɪ vAii? ve AUvAZ AqA zsA A QvP AU xAAii sAA?

 

Pg :

8.     AiiA zs sê Azg, dg vA A uAAii, vg Aq Uɯ v mɣ Z  D UƪAZ vA VA ve P妯AP ZgAii. 

 

zz :

9.     sgZ gxZ WrAiP vP A g PgA, e PUAq.

10. A zsA ve U Ʃv, A ve U Azg.

11. D vP sAUgZ gĥZ tAiiA A PgAAii.

 

:

12. gAii D PqAv ɪ Wv, e UAzs vɯZ m.

13. e ë e ۣA zsA ɪ Wɪ D w UAza w.

14. e ë K-UɢZ zPAļAv iP ɣ sůAZ KP vg.

 

zz :

15. Qw Ʃv vA, e PUAq, Qw Ʃv vA! ve zƼ g .

 

:

16. Qv Ʃv vA, e U, Qv Ʃv vA! DA AU ZA;

17. Di WgZ nAi zɪg, va iAii g.