14 EPäAiiAv

1.      EPäAiiAv vAZ WqA. D xAAii dzɪAZ UUP Uɯ D Ev Pۣ v GAiQ, dzɪA zs vAZ UP P zs eAi vAP .

2.      u v䤣v dzɪA g ewAZ PP ZAiA D sA gzs vAaA ģA q PɰA.

3.      vju D eAi P Aii xAAii g C ƫAiiZg zqs zg zsg g. D PĥZ Azñ v u gd PgAP zɪ vAZ ijsv g Ru D DZAiiA PgA.

4.      gZ P zsA zã AUq e; xq dzɪAZ P, xq zsizvAZ P g.

5.      QA, dzɪA D gewAZA D sqgA AUv ļģ, zsizvAP Ee A D svA vAiigAii Pɰ.

6.      Rg zsizvAZ PAv qZ v xAAi ü zsA D PMAiiZ D zɨ gA vAZ sAAZ ĪvA Zģ vAtA D Wv.

7.      AU v Īv Um PgAP U.

 

Av D zɨAv

8.      Av KP AU Ĥ ģ D. v d xZ xAm e A v PɢAZ ZAP v.

9.      *

10. CA ģ DA, Z GvAP v P ê D. vPZ ɯ D Uu e P vP sx D u ӣ, q v vZïVA A: ve AAiiAZg o G g! v v xAm m Pg Go D ZAP U.

11. PɯA vA PZ di vZ vAtA D PM sɣ ƨ ig A: zêZ ģAZ gĥg D zsA zAţ DAiiv!

12. D P v eɪŸ u. D Sï suUg zPģ vP ɪ tģ DAiiU.

13. D g ig D eɪŸ zɪZ zɪAv e Pgۯ v AiidP Aii sůAZ g W lAi q Wɪ zgm A DAi. v P AUv ļģ zsizvAP Aie smAg D.

14. *

15. u D Rg DAị DA CAUgA AfA D PZ di zsA øģ v ƨ Wv zsA D u: EA, vī QvA u CA PgAP sqA gv? DĬ vĪçjZ Ĥ! u, Pq zɪAP m Pg CAv, y, zAi D vAvA C vA gZ fAv zɪ xAAii vī vdAii Īv Wɪ D DAiiA.

16. m Pg eAP D mã ZAP zɪ qA.

17. vg Du Pgۯ v gɥu A DZZ Av P ãۣ v g; ļg x D PP j e ɼA A vuA zAiiPɰ. CA Ue v Su vĪiA zszƲ Pg, vīA PA vuɪ AvƸ sjA.

18. EvA AUģ, v di DAP Aie smA DqA vAPA ø P e.

19. vA DA, CAwAiP D EPäAii x xq dzɪ xAAig DAi D vAtA PP D PIJP q. P P svAi D v į u aAvģ vP g sAii q .

20. u vZ sAtA JPAAii evZ v Go D v gAv ø e, zĸ v D zɨP Uɯ.

21. *

22. D zɨZ gAv Īv Um Pg eAiiAP Pɯ GAv P, EPäAiiP D QA âAiiZ CAwAiPP v nA DAi. mg DA sxAv yg gAP AP vtA Gvd A. zɪZ geAv øAP D eAii PAv GvdAii - CA u vAtA vAPA z AV.

23. gP sAv vAtA iq ɪ; D zgAP iUA D G Pgģ vAtA ƫAii Cã Pɯ.

 

jAiiAv CAwAiPP nA vuA

24. GAv, âAii AvAv Gv v AðAiiP DAi.

25. UAv zɪZA Gvg Um Pg evZ v Cv۰AiiP Uɯ.

26. QA, xAAii x zAii mã v CAwAiPP nA CAi. JzƼ Aii AAi PiZ Īg zɪa dv iUģ vAPA Ħv Pɯ AUZ.

27. AU Z, sZ AzAP vAtA d Pɯ D DA ijsv QvA UA zɪ PɯA vA D dzɪ Aii DAP PA vuA sxZA zg GWqA - A vAPA gģ AUA.

28. xAAii A AUv v eAi P g.