3 zê wAv

1.     vg dzɪ e PAAii u DzAii D? ģv Pg PAAii u sAi D?

2.     Aixõ D, eP D gP xg D uv. Ai Īvg zɪZ Azñ dzɪA Dã Pɯ.

3.     vAZ vg xq ɫ eg QvA eA? vAZ ɫP Uģ zɪZA åu x ev?

4.     ̯ eAii! Ĥ sng eg zê vɪAv Aii. v ŸPAvZ CA gƪ D: ve GƪAv vA wAv u gd evA, ve gzs AiiAv vPZ fP ļ۰.

5.     u DA CwZA fêZ zɪa v Geq Aiò Pg eg, D QvA uA? zɪ DiA P Aiig CAii e u D uA? (A Ĥ GAii vA A GAiiA).

6.     ̯ Aii! zê wAv Aii eg, vuA Aga ghr Pj P?

7.     vAZ, e snguP Uģ zɪZA v Zq GeqP Aiê va Ļi ZqAii eg, iP w u Ddģ UģAg Pg QvP?

8.     vg, gA AiĪ Swg D Aii DzsgA u D QvP tAP e? A CAZ AUA u xq duA e Aii zi W D. C ģAP ZQzg u P Aiig PAAii Cv eѣ.

 

PuZ Ĥ wAv Aii

9.     vg D QvA uA? DiA dzɪAa w gAZ vɪ HAa uAV? ̯ . dA dzɪ vA g ĸ P vS Dv u AA JzƼZ og e. v ŸQAZ gƪ D:

10. wAv Z , JP u .

11. eu eA, zɪP zsۯ eA, JP .

12. Ĥ zɪ x Aii gv D ZPƣ qv, zPģ gA Dzsgۯ PuZ , JP .

13. vAZ U GU Pɯ įAZ sAqj, vAZ fA Sɼv oP GvA, vAZ MAoAz D P igPg.

14. vAZ vAqA ƪɲg sgƣ Ǫvv.

15. gAZ fê PqAP D vAZg dĮĪi PgAP v Sg.

16. UɯPqɣ v MAv D sAUۼ.

17. izsa mZ v uv.

18. zɪa gAv vAPA PAAii .

19. AiĪiAv QvA AUA vA AiĪiS fAivAP iv Azs u D euA. zPģ Pu ģ D PvAP A A e. wvAZ Aii, UA ģPļZ C e zɪ fg ghqP GA D.

20. QvP AiĪi siAiiA vA Pɯ A PuZ Ĥ zɪ fg wAv eAii; AiĪiA ģP ļ EvAZ; DA vP DzsgA t iv.

 

sx A Ĥ wAv ev

21. u DvA, AiĪiuA zɪZA wAvu ģP s u GUإA eA. AiĪiZ D zAZ GvAa P P D.

22. A wAvu sx ijsv ģP .  edQ xAAii sx zg PAP PZ sz ۣ zê vA s Pg.

23. QvP Pq vP Dzsg D zɪZ ĻAv Amɰ eA sU UAi v.

24. vju zɪZ PĥZ Gzg zuA, ed Q ijsv ļ v qu GzɲA zɪZA vAvu ģP s.

25. vZ gUZ gƪ ijsv, vZg sx zgۯAZ vAZ sjPua â Pg zɪ vP s Sg G Pɯ. Dz Pg ģAP P Aii߸ۣ zɪ vAaA vA Ƹģ A,

26. u Pg Du wAv u D Q xAAii zgAP Du wAv PgA u DvA v zRAii.

27. vA eg D qAii RAAii Gj? qAiP eUZ ! RAAii PguP Uģ ? Ĥ AiĪi zPģUAii? Aii, Ug v v zPģ.

28. QvP AiĪi siAii vA Pɯ A Aii, Ug sx AZ Ĥ wAv ev zPģ,

29. zê dzɪAZ iv zê u? dzɪ Aii DAZƬ v zê Aii? Aii, v g ewAZƬ zê,

30. QvP zê JPZ, ģv e vAPA vAZ sxP Uģ v wAv Pg, ģv e vAPA vAZ sx ijsv v wAv Pg.

31. vA eg, sx A D AiĪi gz Pg WvA u eA? , ̯ . eP A Uɯg, AiĪi D yg Pg WvA.