1

 

 

i

1.     ģA oAii Aii, RAAiiAii ģ ɪ Aii, u edQۣ D vP įAv fAv Pɯ v zɪ ɪ zsizv ,

2.     D e AUv Dv v ĸ sA UwAiiZ v sAP gƪA:

3.     zɪ Di a D ƫAii ed Qa Pĥ D Aw vĪiA sA.

4.     Di zɪ D Z Rı iuA, Sm PAwA DiA g Swg, Qۣ Di vA v DPZ slAi.

5.     v zɪP eA Ļi Z P Dģ.

 

JPZ Īv

6.     QZ zAiģ vĪiA DǪA P Ev VA Aqģ, zĸ Īv m vī zsAv vA ɪ A sê Zq Ce A. 

7.     zĹZ Īv D u Aii, u xq du vĪiA ZAiiv D Qa Īv zAP Aiv Pg Dv.

8.     u DZ eA VA x DAi zêzv eA, D vĪiA Um Pɯ Īv Aii, Pu zĹ KP Um Pjv eg, vZg g qA;

9.     JzƼZ AUA vZj v A vĪiA AUA: vī iģ Wv v Īv Aii, Pu zĹ KP vĪiA Um Pjv eg vZg g qA.

10. vg DvA PuP A iAP vA vĪiA , ģAP Q zɪP? A QvA ģAa s eqAP vA u vī aAvv? DP A ģAP iAP zsA eg, A QZ ɪP Aii.

 

P övu PA s?

11. sA, AA vĪiA Um Pɰ w Īv ģ x GӰ Aii u vī dAii.

12. QvP iP w RAAii ģ x ļ Aii. PuA iP w PAii  Aii, Ug ed QۣZ iP w GUئ Pɰ.

13. *

14. D A dzɪ iuA fAivA vz A P ZۯA v A vī DAi̯A. Qv gAPļ xg A v sP zsVvA D wa zɸm PgAP zsۯA, vAZ e e zssA e AiZ eAiiA Zq A P dzɪ Av u eA, D ŪeAZ AzAii A zsg GAv gA PAP eP WۯA. A UA vī DAị euv.

15. u A dAZ DAZ zɪ D zAiģ iP AUq Pɯ D vZ ZPP DAi. 

16. *

17. D vP g ewAZ P zssA Um Pg Swg vP e xAAii vuA GUإ Pɯ. ɼg AA RAAii ģV DZ Ww e DA zsizv eAP ļAP egdɪiP A UɯƣA; Ug vPu A CۣP UɯA D GAv ziP nA DAiA. 

18. wã gA GAv, Påsa MP Pg Swg A egdɪiP UɯA D vZ AUv Az ø gA.  

19. xAAii ƫAiiZ s ePƨP JPP qg zĸ RAZAii zsizvP AA A .

20. A DvA vĪiA gAiiA vAvA PZ sm ; zêZ P P.

21. GAv A jAii D ùAii AvA UɯA.

22. vz Aii dzAiiAv D QZ sAP f MP v.

23. DA DiA zVv v v e sxZ PgAP v vZ sx DvA Um Pg A iv vAtA DAi̯A.

24. zPģ e v v zɪP v.