5 GeqAv fAiAii

1.     vī zɪP Zq UaA sVA zPģ vZ QA eA Aiv Pg.

2.     Qۣ D U Pɯ D DPZ D v zɪP iA ĪP zP ĥ . vAZ vīĬ U fAiAii.

3.     zɪaA sVA t vĪ zssA Zg, P Az Z Dx, Aa Aii D u DAiAP ļ eA.

4.     A GvA, GƪA, zq Cxa vj, CA Pq vĪiA eA Aii. A UA q zɪP CUAw Pg. 

5.     Zg eإu DzsgۯAP vAZ Sm DvgAiiAP ݯAP - Sn DvgAii KP xga Ae - QZ D zɪZ geAv Am ļѣ u vī eu eAii.

6.     Av Pu  Ĥ P GvA vĪiA slAii eA.  Z A zɪZA Gvg vAZg zɪZ Pzs zA. 

7.     vAZ ĽAv vī ļPv.

8.     KP Pg vī CAzsg e߸v, DvA ƫAii xAAii vī Geq eA v.  zPģ GeqZ sUAj Z.

9.     QvP gɥu, vu D wPu Gv Geq x.

10. ƫAiiP QvA iv vA zsģ PqAP P. 

11. PPZ s PiA v WAP ZPv; wvAZ Aii, v PiAZg vī zs GZg.

12. wA Um Pgv v A GA Aii e . 

13. u U Geq qZ vAZA e gƥ DiA P, QvP P Geq qZ w Gd. 

14. zPģ D CA UAiģ PgA: zƣ q, eU e, įAv Ho; Qø veg d Wۯ.

15. zPģ vĪ Z Av vī v ZvAig g. vī zAvAj ZdAii, z vAj Aii.

16. vĪiA D v ü ev wv g xg RZ xP Pg; Sm ø .

17. vī wsAj PgA Aii, Ug zɪa RIJ QvA u i.

18. g AiĪ ɨ eA q q; eg vĪA UA fêZ qg eAii. vZ zP v Cv sg. 

19. QvA, VvA D sQP UAiģA U Pӣ ƫAiia w Pg.

20. vĪiA s GgA Swg Di ƫAii ed QZ A zɪP vī zAZ CUA Aii.

 

Qù WƪAiiA

21. Q xAAii vĪiA D v Ci Swg JPP SA e Z.

22. wtA D wAP ƫAiiPZ S eçj Se ZdAii.

23. QvP d Qø PrZ, u v sZ vgP D ĸP, vZ w D wtZA ĸP.

24. D d v s QP S ev vAZ wtA AVA D wAP S eAiAii.

25. *

26. *

27. wA, Qۣ v sZ U Pɯ vA vī vĪi wtAZ U Pg. v s w, j zĸA PAZ DAiiۣ v D Rvu eP D Ļģ d KP PtP DP eP Qۣ wP Gẓ D Gv zsĪ z Pɰ D v Pɰ D vuA DPZ wP Mţ .  

28. Z jA wA d D PrZ v U Pgv v D wtAZ U PjdAii. D wtZ U Pg v DZZ U Pg. 

29. Pu Ĥ PɢAZ D PrZ zõ Pj. zP wZA v õu Pg. v sP Qø Z jA ZAii.  

30. D vZ PrZ Az.

31. v ŸPAv A D: zz D DAiiAii qۯ D D  wtP JPlۯ. wA zUAAii KP Pq evA.

32. A KP q UmZA v. QP D v sP vA V ev tģ A AUA;

33. tZ vĪiA vA V ev. vĪ zssA gP D wtZ U PgA; wu D w xAAii i ZA.