0. ivɪ iuA Īv

9

 

ed DjUgP g Pg

(iP 2:1-12; P 5:17-25)

1.    ed KP ztg Zq D ɯ vrP Gv D Av gP DAi.

2.    vzA xq du KP DjZ qUgP vZ SnAi v ed A q DAi, vAZ sx ɪ qUgP edģ A: zsg W, v! vfA vA vP sUA.

3.    A DAị A zs xq zêAz GAii tģ D EvP WttAP U.

4.    ed, vAaA aAvA eue, vAZɯVA u: vĪi ģAv vī AQA aAvA DlAiiv QvP?

5.    RAAiA Zq AA: vfA vA vP sUA uA Ho D Z uA?

6.    vg ģvP AjA vA sUAa D u vĪiA zSƪP - DjUgP v u: Ho, Pu vf Sm D Z Wg.

7.    v Go D Wg Uɯ.

8.    A ɪ P Aiį D ģAP C zɪP AP U.

 

 

ivɪZA DǪA

(iP 2:13-17; P 5:27-32)

 

9.    xAAi Sg Zv vA edģ APPmg ģ D ivɪ P zS. edģ vP A : Ai e m. ivɪ Go D vZ m Uɯ.

10.           GAv vZ Wg ed eɪg ƣ Dۣ g APUg D zĸ w Aiê ed D vZ A A AVg .

11.           A sjeɪA ɯA D vZ AVA v u: vĪ Ĺ APUgA D vA AUv Sveɪ QvP?

12.           edģ vA DAị vAPA e : s DAP Aiia Ue ; va Ue D qɸAP.

13.           Z D GvAZ Cx QvA u P: iP eAii zAii, Aii z. A DAiiA vAP DA, sUɪAvAP Aii.

 

G AvA

(iP 2:18-22; P 5:33-39)

 

14.           v dĪA ed A Aiê u: D D sjeɪ g G PgA; u ve G Pjv QvP?

15.           edģ vAPA e : gv D AUv D Aii PegZ A zSø e DvV? gvP vAZ x Pq g ø Aiv D v v G Pgۯ.

16.           Pu Ĥ gP UZ Pƥ ij, Qv v Pƥ aA vA q Pq D vZ s DP q ev.

17.           vAZ Aii Zi aA sjv; vA sgg aA smv. CA Aii Uƣ v D aA sq evv. Aii aA sg eg zã v Ggv.

 

ed CPgZ zsĪP fê Pg D gU۸Z AiP j Pg

(iP 5:21-43; P 8:40-56)

 

18.           CA ed vAZïVA Gƪ DA, UUZ JP CPj vZ j DAi D vZ AAiiA qģ u: Aii, e zsĪɣ DvAZ u Pɯ; vA Ai D wZg ve v zg D w fê ev.

19.           ed Go D D AP Wɪ vZ m Uɯ.

20.           v v g gA z gU۸Z qɣ P֣ D KP vZ m VA j D vZ DAUZA Av wuA DqA.

21.           sPv vZA DAU g A Dأ eg A jA evA uƣ wuA D EvP aAvA.

22.           ed nA WA D wP ɪ u: zsg W, zsĪ! ve sx vP j Pɰ. D vZ WrAi w j e.

23-24.           ed QA CPgZ Wg Aiê . xAAii D P eAP D Wqq Pg D diP ɪ v u: vī Pq sAii Z. Z gAP ; w z. v v Pq vP U.

25.           P diP sAii PgZ ed vg Uɯ. ZAiZ vuA v zsg D w Z Gp.

26.           AVa Rg v UAAv U j.

 

ed zU PqAP õ v

 

27.           ed xAAi sAii gģ sqA v zU Pq vZ m zzZ v, D PPļ Pg tģ ƨ ijv DAi.

28.           v WgAv jU vz v vZ A DAi. v edģ vAZïVA ZgA: A PgAP iP y D u vī vv? vtA e : Aii, Aii.

29.           v edģ vAZ zƼ Dq D A: vĪi sx iuA vĪiA eA.

30.           vz vAZ zƼ GU e. u edģ vAPA Ppu vQz ê A: ZvAii, A PuPZ PAi.

31.           u v UɯZ U v UAAv va Qv UeA U.

 

ed KP ƣP g Pg

(P 11:14-15)

 

32.           ed D vZ sAii gۣ xq du zAg U KP ƣP vZ A q DAi.

33.           zAgP vuA zsAAiZ ƣ GA̯U. P U fv e u: EAiįAv CA Pz߬ A ļA .

34.           u sjeɪ tAP U: zAgAZ SɯZ v zAg zsAAii.

 

ed Pa Uv ɪ ZZg

(iP 6:6,34; P 10:2)

 

35.           CA ed dzɪAZ UUA PAii, zɪZ gea j Rg Zjv D gP xga qq Uu Pjv gA D A sAۯ.

36.           PZ d ɪ vZA Pe PuAiģ sgA; QvP Uƫ v PAj v Wĸqƣ dq.

37.           zPģ ed D AVA u: P Aixõ D, u r xqZ.

38.           zPģ PZ zsAiiVA, vuA D PZ vAv r zsqP iU.