0. ivɪ iuA Īv

3

ߣzvg dĪA

(iP 1:2-6; P 3:1-6; dĪA 1:19-23)

1.    v A ߣzvg dĪA dzAiiZ CguAv q D CA AU PjU :

2.    vī w ft z, QvP VAZA ge VA A.

3.    vZZ Av vA EAii z AUA: CguAv KP v è ig: ƫAiiP KP m vAiig Pg; vZ AiiP g m Pg.

4.    dĪA PgAZA g D vuA APP ZiZ m Azs; zA D g A vZA Su.

5-6.    v egdɪi gAv, dzAiiZ DS AvAv D Aiz AAii UZ U AiiAv P vZ A v D DA vA GZg Aiz AAii vZ vAvA ߣ Wv.

 

dĪA ft zAP G

(P 3:7-9)

 

7.    sjeɪA D zĸɪA zs g du ߣ WA D A Aiv vA ɪ dĪA vAPA A: v, DUZ A, AiA D v Pzs x vī ZPƪ Wɪv u PuA vĪiA ZvAii ?

8.    vg vī w ft z u zSƪ vv v P Dzsg.

9.    DiA Di D D tģ vĪ EvP tAP zsg WɣPv. A vĪiA AUA: Z svA z DiP Avv Gv Pj zɪP y D.

10.           Ev vgZ gPAZ ļP Pgq zg e. zPģ g sǼ ã v gP gP Pvgۯ D GeAv GqAiۯ.

11.           zɪ xAAii vĪiZ nA vuZ Uv u A vĪiA Gẓ ߣ vA. u e m Aiv v e ; vZ AAiiAZ u A Aii A AiU Aii. v vĪiA v Cv D Ge ߣ v.

12.           DA ĥ vuA DvA vAv zsgA D D zs v Dq v Pgۯ. D UA v vĥA sgۯ. u ï PɢAZ v GeAv W ۯ.

 

ed ߣ Wv

(iP 1:9-11; P 3:21-22; dĪA 1:29-34)

 

13.           v ed dĪAUA ߣ Wɪ Swg UAii x Aiz AAii vrP DAi.

14.           u dĪA vP DqA ɯA. AA veïUA ߣ WdAii DA, vA e VA AivAii? A vuA.

15.           u edģ vP e : DvA zP A vAZ DA; QvP A zê RIJ g vA Pq D ej PgAP s. wvg dĪA PƯ e.

16.           ed ߣ Wɪ GzAv Aii AivZ, DP GU e D zɪZ v Cv KP j AiĪ DZg g vuA zS.

17.           D vzA DP x KP vƬ jA DAii̯: e v, iP Zq UZ; v iP i.