0. ivɪ iuA Īv

14

 

 

ߣzvg dĪAA gu

(iP 6:14-29; P 9:7-9; dĪA 3:19-20)

 

1.    v ɽA eda Qv gz GgAiiZ PAv r.

2.    v D PgAVA u: ߣzvg dĪAZ eAiAii! v įAv fAv e, zPģ vZ xAAii CZAiiA Pg z f ev.

3.    gƢ D s Z Ai gƢAiiP Uģ dĪA Pz Pg AzAv W. Pgu:

4.    vĪA wP zg WɪA PA Aii tģ dĪA vP AUA.

5.    gz vP fɲA igAP zsۯ. u P dĪA JP tģ iۯ e, vAPA v Aiv.

6-7.    GAv gƢZ d䢸 gƢAiia zsĪ gA Sg Aiê a. gz Ev RIJ e Q, DگVA ZgA QvA eA, Du wP vA tģ v W AVU.

8.    u w D DAi Pƪڣ CA u: ߣzvg dĪA JP vAv W iP AUg q .

9.    A DAị gAii RAwõ e. u DA W vP Uģ D eɪP gA Sg zPuP qģ, wuA iUA dAii tģ vuA siAiA.

10.           D du zsq AzAv D dĪAA PAiA.

11.           D vA JP vAv W ZAiP q A; wuA vA D DAii g A.

12.           GAv dĪA A Zģ va Pq ivP D Aiê edP w Rg .

 

ed AZ eg PP eɪu v

(iP 6:30-44; P 9:10-17; dĪA 6:1-15)

 

13.           Rg DAivZ, ed xAAi sAii g D KP ztg ģ KP gɫAUq ĪvP Uɯ. u w Rg ļZ P gA x AAiimã jA jA va m zsg Uɯ.

14.           CA v zt Ai P zAۣ xAAii JPAAii e q P d zRZ vZA Pe PA D vAZ qɸAP vuA Uu PɰA.

15.           Ae e Aiv, vZ vZ A Aiê u: KP JPj Īv D ü Gvg. PP zsq q. A Zģ eASA PAAii ļ eg wA ƯP WA.

16.           u edģ vAPA e : vAtA a Ue . vīZ vAPA PAAii u SA Aii.

17.           v vZïVA u: DïVA AU PAAii ; Dv g sPv AZ GAq D zã i.

18.           ed vAPA u: v iP AU q Aii.

19.           D PP vug A vuA vQz . GAv vuA v AZ GAq D zã i wA Wv. UP õ CUA A D GAq q AP . A PP Am.

20.           ĸ eê zszƲ e. Gg PqA g zA sg PrA.

21.           Ai D sVA qg, eɪ zz Ĥ AZ eg ewv.

 

ed GzZg Z

(iP 6:45-52; dĪA 6:16-21)

 

22.           GAv edģ AP ztg ZqA D D sqA r ZA vQz ê PP zsq q.

23.           PP zsq evZ, v JPZ iUA PgAP u zAUP Uɯ. PP qۣ xAAii v JPZ D.

24.           uA zu vr x Īig Aii , u gA gzs ۯA e, gAP w Aii P eA V.

25.           sAvaA wã gA GvgA ewv, ed GzZg Zģ vAZ A DAi.

26.           GzZg v Zģ Aiv vA ɪ v Ev Wg Q, vA įA! tģ vAtA Aii ƨ ij.

27.           u vZ WrAi ed vAZïVA Gƪ u: zsg WAii, A v, AiģPv!

28.           wvg z e ê u: ƫAii, vAZ v eg, iP Gz Aii ve A AiA siAii.

29.           Ai u ed vP. v z zt Ai zAţ ed A ZAP GzZg ZAP U.

30.           u gA eg ۯA, vA ɪ v Aiį D qAP U. wvg, ƫAii, iP Z Pg tģ vuA è ij.

31.           vPu edģ v ê vP zsg D A: Gu sxZ, QvP vA zĨsAii?

32.           GAv v zU ztg ZqZ gA gA.

33.           v ztg D edZ AAiiAP qģ u: eP zɪZ v vA!

 

ed UɣdgvAv qɸAP Uu Pg

(iP 6:53-56)

 

34.           ɯ vrP GvgZ, v Uɣdgv UAP .

35-36.           xAAii P eda MP zsgZ Zg PIJA AUģ zsqA. P D qɸAP vZ A rU D vZ DAUgZ zUP u v A qɸAP q tģ vZïVA Gg iVU; D DqA ĸA jA evA.