0. iP iuA Īv

10

 

 

 

UߨAzs q Av Pƪ

(ivɪ 19:1-9; P 16:18)

 

1.    ed xAAii x sAii g, dzAii AvAv D Aiz AAii rZ UAAv DAi. AU Pd vZ m CAi D vZ Ai iuA vAPA v PA U.

2.    v xq sjeɪ vZ A Aiê, vP PAZ Egz CA PjU: KP zz D AiP qv?

3.    edģ vAPA nA PɯA: Aiӣ vĪiA QvA siAiiA?

4.    vAtA e : UZga am gƪ zz AiP qv u Aiӣ ge .

5.    u edģ vAPA AUA: vī C AVA vĪZ RıZ Svg vuA vĪiA PAi gƪ W.

6.    vju gZZ Īg xZ zɪ vAPA zz D Aii Pg gaA.

7.    Pgu v KP Ĥ D Aii D DAii qۯ D D AiP JPlۯ.

8.    wA zUA KP evA. zPģ sqA wA zUA Aii, Ug JPZ.

9.    v v zɪ erA vA Ĥ r eA.

10.           D v Wg Dۣ, A v vZ Av edįVA PɯA.

11.           vAPA vuA AUA: e Pu D AiP q zĸïVA U ev, v D Ai gzs zg Dzsg.

12.           vAZ f Pu D zzP q zĸVA U ev, w zg Dzsg.

 

ed sUAP Dêz v

(ivɪ 19:13-15; P 18:15-17)

 

13.           D sUAZg edģ v zg Swg P vAPA vZ A rA. u qAP A sɵ֬A.

14.           A ɪ ed sê Zq RIJ e D AVA v u: sUAP e A AiA q, vAPA DqAiiPv. QvP zɪZA ge vAZAZ Aii!

15.           vZ A vĪiA AUA: e Pu zɪZA ge KP sUj iģ Wɣ, vP vAvA jU Dѣ.

16.           GAv edģ sUAP l zsjA D vAZg D v zg vAPA Dêz .

 

Uø vm

(ivɪ 19:16-30; P 18:18-30)

 

17.           ed gv mP U ɼg, KP Ĥ vZ A zsAţ DAi D vZ AAiiA A A W vZïVA ZgAP U: g Ĺ, P fv eqAP AA QvA PjdAii?

18.           edģ vP e : iP g QvP uAii? g JPZ, zê!

19.           Gzɸ RAAi v vA euAAii; fɲA ijP, zg PjP, ZjP, smP AVP, Pu PjP, ve CAiiAii i .

20.           v e ê u: Ĺ, A UA e sUug xZ A DAiiA.

21.           v edģ vZg U W õ nA Prۣ A: vĪA PjdAii eA KP Pi iv Q D. Z, veA QvA D vA P D ļ zq zħAP Alģ , Ug vP A DۯA; GAv Ai D e m Pg.

22.           A DAị vZA vAq A D RAw e v nA Uɯ, QvP vP Aixõ DۧP DA.

23.           v D sAtA g AZg õ WAت ed uU: UøAP zɪZ geAv jUAP Qv P igۯ!

24.           vaA A GvA DAị xlP e! u edģ vAPA v AUA: sU, zɪZ geAv jUAP Qv P.

25.           KP PgA u ĪZ qAv g eAii vg, Uø Ĥ zɪZ geAv wv gAiģ jUƣ.

26.           A DAị v DP Zq De e D, vA eg Pu Z eAii? u JPPP v u.

27.           v ed D õ vAZg t: ģAP vA Czs Aii, u zɪP Aii, zɪP AV zs

28.           wvg z A: D , UA Aqģ ve m Pɯ.

29-30.           vP edģ e : vZ A vĪiA AUA: Pu e v D Īv v DA Wgzg, DAiiAii, sAsAP, sUAAP, sAAiism Arv eg, v PAv Asg AmA Zq WgA, ss, DAiisVA, sAAiism eq Wv. AUvZ zUt¬ vP ZP; D S PAv vP ZA fv ļۯA.

31.           u gdu e Ai Dv v iu ev, D e iu Dv v Ai ev.

 

ed D gu D fAvu Av w A GAii

(ivɪ 20:17-19; P 18:31-34)

 

32.           D DvA egdɪiP Zqģ Z mg v D. D ed vAZ q v. vZ fv e D vZ m v v P Aiį. v gAP v PIJP DǪ DP VAZ QvA WqAP D v Av v CA AVU:

33.           Aii, D DvA egdɪiP vA, xAAii ģvP zsg zs AiidPAZ D AZ vAv v; v vP ƣa P ogAiۯ D C ewAZ Cã Pgۯ.

34.           v vaA Sɼ̼A Pgۯ, vZg yA GqAiۯ, vP eɨAz igۯ D QA vZ fê Pqۯ. u w v fAx Goۯ.

 

ePƨa D dĪA Aw

(ivɪ 20:20-28; P 22:25-27)

 

35.           v eɨzɪZ v, ePƨ D dĪA ed A Aiê u: Ĺ, veɯVA D iU KP Gg D; v vĪA DiA PjdAii.

36.           AA vĪiA QvA PjdAii u vī CP? ZgA edģ.

37.           v v u: vA ve ĻAv Z, D vg JPP ve GeP DPP ve zP AiAii.

38.           edģ e : vī QvA iUv vA vīZ uv. A AivA w P vī AiA PvV?

39.           PA u v. v ed vAZɯVA u: f P vī Aivv RgA; D AA WA eAii vA ߣ vī Wvv RgA.

40.           u Pu e GeP, Pu e zP u ogA v CPg iP ; eAPA vA vAiig PɯA vAPA ļۯA.

41.           QZ zs du A DAị ePƨZg D dĪAg gU m.

42.           u edģ vAPA ĸAP A DǪ AUA: Aj CPj u  Dv v, PZg vg CPg ZAiiv D vAZ zs q Ĥ D vS PP Cqѣ zsgv u vī euv.

43.           u vĪ zsA vA eAiiAi. vĪ zsA e Pu Ai eA CQv, v gAZ ZPg eA.

44.           D vĪ zsA Pu Ai eA zs v ĸAZ Uįi eA.

45.            

46.           ģx gA Da ZQ PjdAii u AiA , Ug DAZ gAa ɪZQ PjdAii u D øAZ qu v DZ fêZ dAii u DAii.

 

Pq wĪP õ v

(ivɪ 20:29-34; P 18:35-43)

 

47.           CA ed D vZ AijPP Aiê . GAv AijP x D A AUv v sAii g v, PZ q KP d vZ m v. vzA wĪZ v wĪ AZ KP Pq iUzUã ģ P iUۯ.

48.           dgv ed v mã Aiv u DAivZ, zzZ v, f PPļ Pg tģ q v v ƨ igAP U.

49.           gA vP vAq zsA tģ sɵAi. u zzZ v, f PPļ Pg tģ v DP q v ƨ igAP U.

50.           vɪA ed g D vP AU DAii u. PqP DǪ u: zsAii W, Ho, v vP DAii.

51.           wvg vuA D ɯ Pq GqAi D m Pg Goƣ v ed A DAi.

52.           edģ vZïVA Gƪ A: AA vP QvA PjdAii uAii vA? v u: Ĺ, e zƼAP õ .

53.           ed vP u: Z, ve sx vP Uu Pɯ. D vPuZ vP õ Ľ D vM ed mZ Uɯ.