0. P iuA Īv

3

 

 ߣzvg dĪAA DǪA

(ivɪ 3:1-6; iP 1:1-6) 

1.    wg ZPwZ gdmZ Az g, ǣ v dzAiiZ Cw e߸,

2.    gz UAii AvZ GgAii D Aii C AvZ GgAii e߸A, C߸ D Pĥs õ AiidP e߸ Pg, ePjZ vP dĪA CguAv zɪZA Gvg eA.

3.    v Aiz AAii sAAb zñA sAţ, P ģ eAii, ߣ WdAii D vAZA UuA erdAii tģ Um PgAP U.

4.    A EAii D z ŸPAv gAii iuA WqA: CguAv KP v ƨ ig; ƫAiiP KP m vAiig Pg, vZ AiiP g m Pg,

5.    gP sA sgۯA, zUg v vU qۯ, AP wAP g m ev, D RPm m sAii ev.

6.    CA UA ģPļ zɪZA vgu zRۯA. 

P siu

(ivɪ 3:7-10

7.    DگUA ߣ WA jAjA DAi PP dĪA A: v, DUZ A! AiA D v Pzs x vī ZPƪ Wɪv u PuA vĪiA ZvAii ?

8.    vg, vī w ft z u zSƪ v P Pg. DiA Di D D u vĪ EvP tAP zsg WɣPv. A vĪiA AUA: sv x DiP Avv Gv Pj iy zɪP D.

9.    Ev vgZ gPZ ļP Pgq zg e. zPģ gA sǼ ãv gP gP Pvgۯ D GeAv GqAiۯ.  

ft zZ jui 

10.        v PZ diA vZïVA ZgA: vg D QvA PjdAii u vA uAii?

11.        vuA vAPA e : vĪ zsA PuVA zã zU Dv, v PAAii vP KP A, D eASA eAii vA DƬ vAZ PgA.

12.        xq APUgAi ߣ WA DAi D vAtA vZîVA ZgA: Ĺ, D QvA PjdAii u vA uAii?

13.        vuA vAPA AUA: vĪiA Aii Pɯ Zrv Ư PjPv.

14.        xq AiiA Aiê vZïVA ZgA: D D QvA PjdAii u vA uAii? vuA vAPA e : Pu ģP dĮĪi PjPv, PuAig sm Aiiz iArPv; vĪiA Qw r q ļ, w Wɪ zszƲ eAii.  

AiĪ D vZ Aw Un

(ivɪ 3:11-12; iP 1:7-8) 

15.        PZ CvU DvA qƣ Aiv D dĪAZ PAAii QøUAii u gP D ģ vg aAvAP q.

16.        v v dĪA PAP AVU: A vĪiA ߣ vA Gẓ; u e Q۪Av JP AiĪ D; vZ uAZ Azs qA Aii A AiU Aii. v vĪiA v Dv D Ge v ߣ v;

17.        DA ĥ vuA vAv zsgA D v D zs Dq v Pgv; D UA vĥA sgۯ, u ï v GeAv W ۯ.

18.        C g e Pƪ O dĪA PP Īv Um Pgۯ.  

dĪA tAiiguZ CAv

(ivɪ 14:3-4; iP 6:17-18) 

19.        gz GgAii g xgAZA Smɥu DzsgA. vZ sZ AiP gâAiĸP Uģ D vZ U Sm PAP Uģ dĪA vZg g GZg.

20.        zPģ, PɯA Smɥu vP, gƢ dĪA AzsAv W.  

                                 ed ߣ Wv

(ivɪ 3:13-17; iP 1:9-11) 

21.        P U ߣ Wv. edĬ ߣ Wɪ iUg Dۣ DP GU e.

22.        D v Dv zʻP gĦA KP j vZg zA. vzA DP x DAi KP v: vA e v, e UZ; vA iP sê Zq iAii. 

eda A

(ivɪ 1:1-17) 

23.        DA tAiigu g Pɯ ɼg, edP Īig wø gAa Aii; v, P Sۯ vA deZ v, ed ðZ v.

24.        ð vvZ v, ivv ɫZ, ɫ İZ, İ Aii߬Z, Aii߬ deZ.

25.        de ivwAiiZ v, ivwAii DƸZ, DƸ ĪiZ, Īi JZ, J UάZ.

26.        Uά iDvZ v, iDv ivwAiiZ, ivwAii ɪĬģZ, Ĭģ AiƸSZ.

27.        AiƸS AizZ v, Aiz AiDZ, AiD gøZ, gø AigĨɯZ, AigĨɯ DJZ, DJ jZ.

28.        j İZ v, İ DZ, D PƸɪiZ, PƸi JziZ, Jzi KgZ.

29.        Kg AiñĪZ v, AiñĪ JKegZ, JKeg AijiZ, Aiji ixvZ, ixv ëZ.

30.        ë AiiA v, AiiA dzZ, dz deZ, de AiƣiZ, Aiƣi JAiiQiZ.

31.        JAiiQi įAiiZ v, įAii ģZ, ģ ivxZ, ivx xZ, x zzZ.

32.        zz AiĸZ v, Aiĸ NzZ, Nz DeZ, De ïZ, ï ƣZ.

33.        ƣ CãzZ v, Cãz DZ, D ɸZ, ɸ sgɸZ, sgɸ dzZ.

34.        dz ePƨZ v, ePƨ EPZ, EP CiZ, Ci vgZ, vg gZ.

35.        g gUZ v, gU gGZ, gG ɯUZ, ɯU JgZ, Jg ïZ.

36.        ï PģZ v, Pģ DsPzZ, DsPz êiZ, êi AiZ, Ai SZ, S vĸïZ.

37.        vĸï JSZ v, JS AiigzZ, Aiigz iJZ, iJ PģZ.

38.        Pģ KƸZ v, KƸ xZ, x DzA, D DzA zɪZ v.