zZA AiA v

5

 

 

zɪZ Aq

1.    DvA, vĪ zsA D rAP A z AUA: A vĪçj KP r D QZ PAZ Qzg; qA GUئ PgAP D ĻAv vĪ A KP Amɰ.

2.    vĪ vɣ zɪZ AqP ZgAii; zɪZ Rı iuA va dv WAii u PAiiAZ Aii, Ug AvƸ; vĪiA ļAP D sAi aAvģ Aii, Ug PZ Gzgu. 

3.    vĪ dvP AqP vī PpuAiģ ZƪA Aii; Ug vīZ j zS Aii.

4.    Z A õ Uƫ vP e ɼg PɢAZ v ĻZ Pm vī eqAP ۯv.

5.    vZ jA vī vmA, vĪi rAP S eAii. vī ĸ PAii AUg JPPZ ɪP eAii. v ŸP u : zê APgAP Aii Pg, u SAP D zAii zRAii. 

6.    zPģ zɪZ Av vS vĪiAZ vī SA Pg. CA vuA v Pɯ v vĪiA Aii Ggۯ.

7.    U vĪ ĸ vZg q, QvP vZ vī dv Wv.

8.    eVA eAii, eUv g. vĪ j zAg Wge Wۯ Aj PuP VA u zsģ sA.

9.    sxAv yg gţ vP vī Sg g. AgAv U Aq vĪi sAsAP vZ P ƸAP Dv u GUظ zg.

10.        u vĪiA ed Q xAAii Z ĻP DǪA zê, PĥZ zvg, xq P vī P Ƹ GAv, vĪiA izs v D vĪiA yg D Wm Pg ܦv Pgۯ.

11.        vP Ļi D Z P.  Dģ.

 

iu i

 

12.           e s tģ A SA v Z PỊ̄ A xrA GvA AA vĪiA gAiiAv.  Z zɪa e Pĥ tģ GvA gev ê vĪiA zsg Z e Egz. vg PĥAv yg g.

13.           vĪ gg AZģ Pq, ƣAv D w v s vĪiA oAii. e v iP vĪiA i Pg.

14.           UZ Gi JPP i Pg.

15.           Q A D vĪiA ĸAP izs sA. Dģ.