zZA AiA v

1

 

 

i

1.   ed QZ zsizv, z, Avĸ, UwAiiAv, PzùAiiAv, DAiiAv D yäAiiAv e Aq ĸAP gAA:

2.    vīZ wA zɪ Īg x Ṃ AZA, v Cv A AUq Pg ed QP S e ftAiP ĥ A D vZAZ gUv u v PɰA. zsg Pĥ D Aw vĪiA sA.

 

f s

 

3.    eA zê, Di ƫAii ed QZ . vuA D q PPĽۣ, ed QZ fAvu ijsv DiA KP f sP dv PɯAv,

4.    D Ug vAiig Pɯ KP C, DAiiu, v zAiiP DA PɯAv.

5.    CAwi Pg vP eA vAiig D quP zɪa x ijsv vĪiA v A۰.

6.    Z Swg vī AvƸ . DvA xq PP xg P vĪiA ƸAP ļv eg QvA eA?

7.    mP W gƪ ɯ g sAUg Zq ƯP e߸ vĪ   sx, ed Qø vP eA D Pg, Qv, i D Ļi eqAP vĪiA s Pgۯ.

8.    QP vī zRAP eg vī vZ U Pgv; D DvA vP vī ɣv eg vZ Aii zg Ļģ sg, GvA v AvƸ vī Giv.

9.    QvP sxZA Ei, u vĪi CvAZA vgu vī eq Dv.

10.           vĪiA ļAP D Pĥ Av AUģ zA Q zu Av ZvAiģ Zg D zs Pɰ.

11.           QZ PA Av D v PA Avg vP Ľ D Ļ Av QZZ Cv vAPA zSƪ A: A UA RAAii ɼg D Pu Av WqۯA A vAtA zsģ ɯA.

12.           vAZ v Aii, Ug vĪ v vAPA z Pg AUA Pi A tģ zɪ zAP Pv PɯA.  vAtA AU vZ AV DvA VA x DAi v CvZ z vĪiA Īv Um PɯA vĪiA Pv Pɯ. v vP e A zêzv Uģ CvUv.

 

v eA DǪA

 

13.           v vĪ euAiZA Pg Azsģ eVA g. ed Qø vP e ɽA vĪiA sAP D v Pĥ zuZg vĪ s ju zg.

14.           zsAii sVA vī; DA vĪi uguZ A PɯåjA, vĪi Aii qA Pg vī ZPv.

15.           Ug vĪiA DǪA zê dA UɪAv vA vīĬ vĪ ZAv sUɪAv eAii. v ŸQA gƪ D:

16.           A sUɪAv. zPģ vīĬ sUɪAv eAiAii.

17.           vZ vZ PA iuA gPa v Pgۯ zɪP vĪi iUA tģ vī G Pgv. vA eg Q UAAv vī V ft sQ gAvɣ iAqģ q.

18-19.           vĪi ŪeA x zAţ DAi x fêZ ZAwA vĪiA qAiiAv u vī euv. CA qAiiA gĥ sAUg ev i Aii, Ug DAiiu D Rvu ɽAiZ, u QZ CưP gUۣ.

20.           AgZ ܥ DAZ zɪ vP AZ D ɪnAZ Pg vĪ v vP GUإ Pɯ.

21.           vP įAv fAv GoAi D ĻĪAv Pɯ zɪP vZ ijsv vī vAP v; CA vĪ sx D s zɪZg vī zg.

 

JPPZ U

 

22.           D DvA, vP vī S e A vĪ Cv v ev D vĪi sAsA Aii KP ̥n U vĪ zsA Gzɯ. zPģ U Pӣ D AixxtA JPPZ U Pg.

23.           Pgu, P fAiv D ۯ zɪZ Gv ijv vĪiA ţgd s. d ģ x Aii, Ug C zɪ x vĪiA ļ.

24.           v ŸP u: UA ģPļ vuj; V va Ļi vuZ ůj; vu D ů ghq; u ƫAiiZ P . g vĪiA Um Pɰ j Rg.