dĪA PɯA GUإu

 

۪

 

U v UAxZA iu ŸP - dĪA PɯA GUإu - qs Zģ vAvA Dmţ D AV fgA wvA PAAii Įs Aii.  ŸPAv w ʰ, s D Aii ƯZ g RAAiiAii ŸPAP DiA ZAP ļAv.  vju ƯAv xq ŸPAP (zAiį JeQAiį) D ŸPP V AAzs D. zsizv dĪA vƸ AZ åg D ftAiaA itA gA eۣ, zɪ vP KP CRAq z A. zAv vuA zSA, DAi̯A D sUA UA ŸPAv dĪA gƪ zgA. APwP s D Ru g dĪA D C gAii. ī v sP Ppu ĸA gɪq W D ɼg, gƫ CPgAZ vAv v s v, PָAP sUۯ QAA xAAii s GA, D vAtA v Q x w sdu D zsg erA PgAP dĪA A ŸP gAiiA. QAA AgZ PAP AiĪ QPZ Qv PgA Aii. g ewAZ PZ vAv Ppu zUt ƸAP ļg, Q Swg gUv gA Uģ vAtA vAiig DdAii u A ŸP zSƪ v. ƹPAiģ D QZg vģ fAiv ĸ iu D ĻAv AiĪ QZ dAiiAv sVzg ev tģ A ŸP DiA Zg.

 

ƫ dAi۪Av e Aiv D v sP D dAiiAv sVzg Pgۯ. u dAiiZ ø Pz Aiv u zê JP iv eu. v ø Aiv vA RArv Aii, u vA dAii DZA PgAP gP AgZ Sm QAZg ghe iAr Ue; ghe ghe Aii dAii ļ. A ghe RuAZ gĥ AU A. egdɪi g g v s. ƣ g AiiAa Ru, D vZ Cx AgZ Sm P.  VAZ egdɪiP zɪZ PZ Dzsg sg D.  zĵ P D z Aj egdɪi Swg ghdۯ.  gA D SmA zsA A ghe Azgģ vA D iuA Qø dAi۪Av ev; D v sP U PA D CgAwA gۯ - Z ŸPZ gA.

 

dĪA gAiiA A ŸP jA U Pgv:

1.     DZ (1:1-20)

2.     v v sAP vA (2:1-3:22)

3.     CAvPZA AiuA : (1) v j (4:1-8:1) (2) v vvg (8:2-11:19)

4.     ĺgƥ D ɽ (12:1-14:20)

5.     v DAiݣA (15:1-16:21)

6.     ƣZ sq (16:1-19:10)

7.     QZA AiuA D AgZ CAv (19:11-22:5)

8.     i (22:6-21)